Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van TNF-remmers voor reumatoïde artritis op recidief in patiënten met geschiedenis van een maligniteit

(0)2018-08-14 14:59   ( Nieuws )

Prof. Johan AsklingTumornecrose-factor remmers (TNFi) wordt veel gebruikt voor behandeling van reumatoïde artritis (RA) en andere chronische inflammatoire aandoeningen. TNF is een mediator van destructie van tumorcellen, maar heeft ook tumorgroei-bevorderende eigenschappen. Er zijn niet veel aanwijzingen dat gebruik van TNFi de incidentie van maligniteiten verhoogt; de associatie van TNFi met recidief in patiënten met geschiedenis van een maligniteit is echter nog niet duidelijk. Prof. Johan Askling (Karolinska Instituut, Stockholm) en collega’s hebben deze associatie onderzocht. Ze publiceren de studie vandaag online in Annals of Internal Medicine.1De Zweden-brede ARTIS-studie includeerde patiënten met een geschiedenis van een maligniteit die tussen begin 2001 en eind 2015 begonnen met TNFi-remmer voor RA (n=467; gemiddelde tijd tussen diagnose van de maligniteit en start van TNFi-remmer 7,9 jaar) en als controlepersonen RA-patiënten met een geschiedenis van dezelfde maligniteit die geen TNFi-remmer gebruikten (n=2164). Tijdens gemiddeld 5,3 jaar follow-up werd in de TNFi-gebruikende groep recidief van de maligniteit gezien in 42 patiënten (9,0%). Tijdens gemiddeld 4,3 jaar follow-up werd in de niet-TNFi gebruikende groep recidief gezien in 155 patiënten (7,2%; HR 1,06; 95%-bti 0,73-1,54). In subgroepanalyses van patiënten gematcht voor stadium van de maligniteit of met vergelijkbare tijd tussen diagnose van de maligniteit en start van de TNFi lagen de HRs dicht bij 1,0.

De onderzoekers noemen als beperking dat ze niet kunnen uitsluiten dat patiënten met een betere prognose van de indexmaligniteit een hogere waarschijnlijkheid hadden TNFi te krijgen. Afgezien van deze beperking concluderen ze dat de studie suggereert dat TNFi-behandeling niet geassocieerd is met verhoogd risico van recidief van maligniteiten in patiënten met RA.

1.Raaschou P, Söderling J, Turesson C, Askling J for the ARTIS study group. Tumor necrosis factor inhibitors and cancer recurrence in Swedish patients with rheumatoid arthritis. A nationwide population-based cohort study. Ann Intern Med 2018; epub ahead of print

Summary: A study in Sweden found no evidence for increased risk of cancer recurrence in patients with a cancer history who are being treated with TNF inhibitors for rheumatoid arthritis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren