Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van tumorgrootte en hoog-risicofactoren op profijt van adjuvante chemotherapie in NSCLC


Prof. Daniel BoffaIn patiënten met vroeg-stadium kliernegatief niet-kleincellig longcarcioom is tumorgrootte meer dan 4 cm een geaccepteerde indicatie voor adjuvante chemotherapie. Een analyse van de National Cancer Database heeft de impact van hoog-risico klinisch-pathologische factoren op het overlevingsprofijt van adjuvante chemotherapie in deze patiënten onderzocht. Prof. Daniel Boffa (Yale School of Medicine, New Haven CT) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 50.814 niet-eerder behandelde patiënten met compleet geresecteerd kliernegatief NSCLC tussen begin 2010 en eind 2015, na exclusie van de patiënten die binnen zes weken na de chirurgie overleden (de geschatte tijd tussen chirurgie en begin van adjuvante chemotherapie). Iets meer dan de helft van de patiënten waren vrouwen (53,9%), en de gemiddelde leeftijd was 67,4 jaar (SD 9,5). Onder de patiënten waren 4220 die adjuvante chemotherapie kregen (8,3%). Onder patiënten met tumoren met een grootte van 3 cm of kleiner was adjuvante chemotherapie niet geassocieerd met verbeterde overleving (HR 1,10; p=0,17). Onder patiënten met tumoren met grootte tussen 3 en 4 cm was adjuvante chemotherapie geassocieerd met overlevingswinst onder patiënten die sublobaire chirurgie ondergingen (HR 0,72; p=0,004). Onder patiënten met tumoren met grootte tussen 4 en 5 cm was adjuvante chemotherapie alleen geassocieerd met overlevingsprofijt in patiënten met tenminste één hoog-risico klinisch-pathologisch kenmerk (HR 0,67; p=0,02). Onder patiënten met tumoren groter dan 5 cm was adjuvante chemotherapie geassocieerd met overlevingswinst ongeacht aanwezigheid van hoog-risicokenmerken (HR 0,75; p=0,004).

De onderzoekers concluderen dat tumorgrootte tot 5 cm alleen geen geschikt criterium is voor de keus van al of niet adjuvante chemotherapie voor vroeg-stadium kliernegatief NSCLC.

1.Pathak R, Goldberg SB, Canavan M et al. Association of survival with adjuvant chemotherapy among patients with early-stage non-small cell lung cancer with vs without high-risk clinicopathologic features. JAMA Oncol 2020.4232

Summary: Analysis of the National Cancer Database found that tumor size alone was not associated with improved efficacy of adjuvant chemotherapy in patients with early-stage node-negative NSCLC. High-risk clinicopathologic features and tumor size should be considered simultaneously when evaluating these patients for adjuvant chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren