Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van type 2 diabetes op mortaliteit, doodsoorzaak, en behandeling onder CLL-patiënten

(0)2023-05-24 12:00   ( Nieuws )

Tags

CLL  impact of T2D  

Dr. Emelie Curovic RotbainLeeftijds-gerelateerde comorbiditeiten worden veel gezien in patiënten met CLL. Aangezien de prevalentie van type 2 diabetes (T2D) naar verwachting de komende twee decennia zal verdubbelen is een beter begrip van de impact van T2D op uitkomsten van CLL van belang. Een analyse van twee grote CLL-cohorten heeft de impact van T2D op mortaliteit, doodsoorzaak, en behandeling geïnventariseerd. Dr. Emelie Curovic Rotbain (Rigshospitalet, Kopenhagen) en collega’s publiceren de analyse in het American Journal of Hematology..1

De twee cohorten in kwestie zijn een cohort van patiënten in Denemarken (gecombineerde gegevens van de Deense CLL-registratie en de Nationale Kankerregistratie; n=7446) en het Mayo Clinic CLL Resource (n=3069). De prevalentie van T2D was 11% in het Deense cohort en 12% in het Mayo Cohort. De mediane follow-up was 4,9 jaar in het Deense cohort en 5,4 jaar in het Mayo-cohort. De mediane leeftijd op het moment van CLL-diagnose was 71 respectievelijk 64 jaar, en 60% respectievelijk 68% van de patiënten waren mannen. De figuur laat de belangrijkste uitkomsten van de analyses zien in het Deense cohort (A) en het Mayo-cohort (B). T2D was in beide cohorten geassocieerd met slechtere overall survival. De gebeurtenisvrije overleving onder T2D-patiënten was significant slechter in het Deense cohort en niet-significant slechter in het Mayo-cohort. De waarschijnlijkheid van behandeling voor CLL was onder T2D-patiënten significant lager in het Deense cohort, en niet-significant lager in het Mayo-cohort. De verhoogde mortaliteit onder T2D-patiënten werd in beide cohorten vooral gedreven door verhoogd risico van overlijden aan infecties.

De onderzoekers concluderen dat in beide cohorten T2D gezien werd in een substantieel percentage van CLL-patiënten en geassocieerd was met inferieure prognose en een mogelijke unmet treatment need.

1.Curovic Rotbain E, Allmer C, Rostgaard K et al. Impact of type 2 diabetes on mortality, cause of death, and treatment in chronic lymphocytic leukemia. Am J Hematol 2023.26964

Summary: Analysis of two large CLL cohorts found type 2 diabetes in a substantial proportion of patients, associated with inferior prognosis and a possible unmet treatment need.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren