Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van type zorgcentrum op uitkomsten na hepatectomie voor levermaligniteiten


Prof. Clark GamblinIntrahepatisch cholangiocarcinoom (IHC) en hepatocellulair carcinoom (HCC) zijn de twee meest-voorkomende typen levermaligniteiten. Een analyse van de National Cancer Database heeft de impact onderzocht van het type centrum (academisch versus community) op uitkomsten van hepatectomie voor IHC en HCC. Prof. Clark Gamblin (Medical College of Wisconsin, Milwaukee) en collega’s publiceren de analyse online in Annals of Surgical Oncology.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 10.463 patiënten die hepatectomie ondergingen voor IHC of HCC. Na propensity matching bleven 5600 patiënten over van wie 2800 hepatectomie ondergingen in een academic cancer center (ACC) en 2800 hepatectomie ondergingen in een community cancer center (CCC). De mediane overall survival, gerekend vanaf de datum van diagnose. was significant langer in de patiënten van ACCs dan in patiënten van CCCs (28,3 versus 24,8 maanden; p<0,001). Ook in multivariate analyse was behandeling in CCC geassocieerd met slechtere OS dan behandeling in ACC (HR 1,226; p<0,0001). Patiënten van CCCs hadden ook hogere waarschijnlijkheid van R1/R2-resecties dan patiënten van ACCs (OR 1,41; p<0,0001).

De onderzoekers concluderen dat in ACC uitgevoerde hepatectomie voor ICC en HCC betere uitkomsten had dan in CCC uitgevoerde hepatectomie. Centralisatie van de ingreep in ACCs kan wellicht leiden tot verbetering van de uitkomsten.

1.Coon C, Berger N, Eastwood D et al. Primary liver cancer: an NCDB analysis of overall survival and margins after hepatectomy. Ann Surg Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database found that hepatectomy for intrahepatic cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma performed at academic cancer care centers was associated with improved outcomes when compared to hepattectomy performed at community cancer care centers.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren