Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van vroege interruptie van trastuzmab op recidiefvrije overleving in HER2-positief mammacarcinoom


Dr. Anthony YuHER2-gerichte behandelingen zoals trastuzumab verbeteren de ziektevrije overleving en overall survival van patiënten met vroeg-stadium HER2-positief mammacarcinoom (BC). Cardiotoxiciteit is een belangrijke behandelingsbeperkende bijwerking van HER2-gerichte therapie, en is de meest-voorkomende indicatie voor onderbreking van de behandeling. Gelet op de tegenstrijdige resultaten van de studies PHARE en PERSEPHONE is de impact van onderbreking van trastuzumab-behandeling op de BC-uitkomsten niet bekend. Een studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de impact van vroege interruptie van trastuzumab op recidiefvrije overleving (RFS) van BC-patiënten in de klinische praktijk geïnventariseerd. Dr. Anthony Yu en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1


Tussen begin 2004 en eind 2013 werden in MSKCC 1396 patiënten met trastuzumab behandeld voor vroeg-stadium HER2-positief BC. De mediane leeftijd was 51 jaar (range 44-59). Vroege interruptie werd gedefinieerd als zes weken of langer interval tussen geplande trastuzumab-doses. Vroege interruptie vond plaats voor 184 patiënten (13%), vanwege cardiotoxische effecten (92 met LVEF-afname; 32 met hartfalen) of niet-cardiale redenen (n=60). Na mediaan 6,0 jaar follow-up was invasief BC-recidief gezien in 24% van de patiënten met interruptie versus 13% van de patiënten zonder interruptie (HR 1,56; p<0,001). In de groep met cardiale interruptie was de gecorrigeerde RFS-HR 1,47 (95%-bti 0,98-2,20) en in de groep met niet-cardiale interruptie 1,78 (95%-bti 1,03-3,08). Zestig patiënten (33%) kregen een cumulatieve trastuzumab-dosering 56 mg/kg of minder (equivalent aan zes maanden behandeling); in deze groep was de RFS-HR vergeleken met patiënten zonder interruptie 1,96 (95%-bti 1,16-3,33)

De onderzoekers concluderen dat interruptie van behandeling met trastuzumab voor vroeg-stadium HER2-positief BC geassocieerd was met slechtere RFS.

1.Copeland-Halparin RS, Al-Sadawi M, Patil S et al. Early trastuzumab interruption and recurrence-free survival in ERBB2-positive breast cancer. JAMA Oncol 2020.4749

Summary: A study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that HER2-positive breast cancer patients with early trastuzumab interruption had higher rates of recurrence and death compared with patients receiving uninterrupted treatment. Cumulative trastuzumab dose of 56 mg/kg or less (equivalent to six months of treatment) was associated with RFS-HR 1.96 (95% CI 1.16-3.33).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren