Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van vruchtbaarheidsparende behandelingen op reproductie na mammacarcinoom


Dr. Kenny Rodriguez-WallbergGebruik van vruchtbaarheidssparende behandelingen (FP) in vrouwen met mammacarcinoom (BC) neemt toe, maar effecten van FP op lange-termijn reproductie-uitkomsten zijn niet uitgebreid onderzocht. Een Zweden-brede cohortstudie heeft de reproductie-impact van FP geïnventariseerd. Dr. Kenny Rodriguez-Wallberg (Karolinska Insituut, Stockholm) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 425 BC-patiënten die tussen begin 1994 en eind 2017 op het moment van de diagnose FP ondergingen en 850 voor leeftijd, kalenderperiode van diagnose, en provincie gematchte BC-patiënten zonder geschiedenis van FP. De vrouwen in de FP-groep hadden lagere pariteit (71,1% waren nulliparous, tegen 20,1% in de controlegroep), waren jonger (gemiddelde leeftijd 32,1 versus 33,3 jaar), hadden meer frequent ER-positieve tumoren (68,0% versus 60,6%) en kregen vaker chemotherapie (93,9% versus 87,7%).

De figuur toont de belangrijkste uitkomsten van de studie. In de FP-groep had 22,8% post-BC tenminste één live birth, na gemiddeld 4,6 jaar follow-up; versus 8,7% in de controlegroep, na gemiddeld 4,8 jaar follow-up (gecorrigeerd HR 2,3; 95%-bti 1,6-3,3). De vijf- en tien-jaars cumulatieve incidentie van post-BC live births was 19,4% respectievelijk 40,7% in de FP-groep versus 8,6% respectievelijk 15,8% in de controlegroep. Gebruik van assisted reproductive technology was ook meer frequent in de FP-groep dan in de controlegroep (aHR 4,8; 95%-bti 2,2-10,7). De all-cause mortaliteit was significant lager in de FP-groep dan in de controlegroep (aHR 0,4; 95%-bti 0,3-0,7), met vijf-jaars cumulatieve incidentie van overlijden van 5,3% versus 11,1%.

De onderzoekers concluderen dat succesvolle zwangerschap mogelijk was met en zonder FP, maar dat FP resulteerde in significant hogere waarschijnlijkheid van live birth en ART-behandeling. FP had geen negatieve impact op de all-cause overleving.

1.Marklund A, Lundberg FE, Eloranta S et al. Reproductive outcomes after breast cancer in women with vs without fertility preservation. JAMA Oncol 2020.5957

Summary: A nationwide cohort study nationwide cohort study of Swedish women after a diagnosis of breast cancer found that successful pregnancy after BC was possible both in women with and without fertility preservation at the time of diagnosis, but a significantly higher likelihood of post-BC live births and ART treatments was observed in women who underwent FP, without compromising all-cause survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren