Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Incidentie en uitkomsten van longmaligniteiten in ontvangers van solide-orgaantransplantaties


Dr. Penelope BradburyOrgan transplant recipients (OTRs) hebben een verhoogd risico van het ontwikkelen van post-transplantatie maligniteiten, waaronder maligniteiten van de long. Een retrospectieve studie van het University Health Network (Toronto, Canada) heeft incidentie en uitkomsten van longmaligniteiten in OTRs geïnventariseerd. Dr. Penelope Bradbury en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1

Tussen begin 1980 en eind juni 2016 kregen 7944 patiënten in Toronto een solide orgaan geïmplanteerd (hart, long, lever, of nier). Onder deze patiënten waren er 101 (1,3%) die na de transplantatie een longmaligniteit ontwikkelden en in de analyse werden geïncludeerd: 81% NSCLC, 11% SCLC, en 8% NET. De mediane overall survival was 25 maanden onder patiënten met stadium I of II NSCLC (44% van alle patiënten met longmaligniteiten), 25 maanden onder patiënten met stadium III NSCLC (7%), 3 maanden onder patiënten met stadium IV NSCLC (31%), 10 maanden onder patiënten met beperkt-stadium SCLC (6%), en 2 maanden onder patiënten met extensief-stadium SCLC (5%). NSCLC-patiënten die palliatieve chemotherapie kregen hadden een mediane OS van 8 maanden, en ES-SCLC patiënten die chemotherapie kregen hadden een mediane OS van 6 maanden. Onder de patiënten die platina-doublet chemotherapie kregen (n=16) was doseringsreductie noodzakelijk in 62% en werd febriele neutropenie gezien 31%. Zeven patiënten moesten de chemotherapie discontinueren vanwege toxiciteiten.

De onderzoekers concluderen dat OTRs met stadium I of II NSCLC of NETs slechtere overleving hadden dan wat is gezien in niet-transplantatiepatiënten. Patiënten met stadium III NSCLC en patiënten die palliatieve systemische therapie kregen hadden overleving vergelijkbaar met gepubliceerde overleving van niet-transplantiepatiënten. In geselecteerde OTRs met longmaligniteiten kon chemotherapie worden gebruikt, hoewel doseringsreductie en febriele neutropenie gebruikelijk waren.

1.Young K, Jiang H, Marquez M et al. Retrospective study of the incidence and outcomes from lung cancer in solid organ transplant recipients. Lung Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at the University Health Network in Toronto found that among solid organ transplant recipients survival of stage I/II NSCLC and lung NETs was worse than historical norms in non-transplant patients. Outcomes of treatments for stage III/IV NSCLC in recipients were at or slightly below historical norms.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren