Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Incidentie van diabetes en hypertensie in vrouwen met en zonder geschiedenis van mammacarcinoom


Dr. Marilyn KwanOverlevers van mammacarcinoom (BC) hebben een verhoogd risico van cardiovasculaire ziekte, maar de incidentie van de cardiometabole risicofactoren diabetes en hypertensie in BC-overlevers is niet goed bekend. De Pathways Heart Study is een prospectieve studie van Kaiser Permanente Northern California (Oakland) die de incidentie van cardiometabole risicofactoren in BC-overlevers heeft geïnventariseerd. Dr. Marilyn Kwan en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 14.942 vrouwen met een BC-diagnose tussen begin 2005 en eind 2013, en voor elke patiënt vijf vrouwen zonder BC, gematcht voor geboortejaar, ras en etniciteit (n=74.702). De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 61,2 jaar; de mediane BMI was 28,3 kg/m2; 65% waren non-Hispanic white.

Vergeleken met de controlevrouwen hadden de BC-overlevers twee jaar na diagnose hogere cumulatieve incidentiepecentages van hypertensie (8,9% versus 10,9%) en diabetes (1,7% versus 2,1%). Het verschil in incidentie van diabetes bleef ook tien jaar na de diagnose bestaan (8,8% versus 9,3%). In multivariate analyse hadden BC-overlevers significant hoger risico van diabetes dan controlevrouwen (sHR 1,16; 95%-bti-1,07-1,26). Deze risicoverhoging was groter onder BC-overlevers die waren behandeld met chemotherapie (sHR 1,23; 95%-bti 1,11-1,38), linkszijdige bestraling (1,29; 1,13-1,48), of endocriene therapie (1,23; 1,12-1,34). Het risico van hypertensie was verhoogd onder overlevers na linkszijdige bestraling (sHR 1,11; 95%-bti 1,02-1,21) of endocriene therapie (1,10; 1,03-1,16). BC-overlevers met normaal gewicht (BMI lager dan 25 kg/m2) hadden hoger risico van hypertensie dan controlevrouwen met normaal gewicht.

De onderzoekers concluderen dat BC-overlevers verhoogd risico van diabetes en hypertensie hadden, onder meer afhankelijk van behandeling en BMI.

1.Kwan ML, Cheng RK, Iribarren C et al. Risk of cardiometabolic risk factors in women with and without a history of breast cancer: the Pathways Heart Study. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The prospective Pathways Heart Study at Kaiser Permanente Northern California (Oakland) compared the risk of developing diabetes and hypertension in 14,942 women with BC diagnosed from 2005-2013 with that in 74,702 women without BC. Women with BC had higher incidence of hypertension and especially diabetes up to 10 years postdiagnosis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren