Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Incidentie van diepe moleculaire respons en behandelingsvrije remissie na TKIs voor de novo CP-CML


Dr. Gabriel EtienneDiscontinuering van tyrosinekinaseremmers (TKIs) is veilig in sommige patiënten met chronische fase (CP)-CML die diepe moleculaire respons (DMR) hebben bereikt. Een multicenterstudie in Frankrijk heeft de incidentie van DMR en behandelingsvrije remissie (TFR) na TKI voor CP-CML geïnventariseerd. Dr. Gabriel Etienne (Institut Bergonié, Bordeaux) en collega’s publiceren de studie in Cancers.1

De studie includeerde 398 patiënten die eerstelijns TKIs kregen voor CP-CML: imatinib voor 73% van de patiënten en tweede- of derdegeneratie (2-3G) TKIs nilotinib, dasatinib, of bosutinib voor 27%. De mediane leeftijd bij diagnose was 61 jaar. Met mediane follow-up van 7 jaar (range 0,6-13,8) werd in 182 patiënten (46%) een tenminste twee jaar aanhoudende DMR gezien. Voorspellende factoren voor bereiken van twee jaar aanhoudende DMR waren geslacht, BCR-ABL1 transcript type, Sokal en ELTS risicoscores, maar niet imatinib versus 2-3G TKI. Vijfennegentig patiënten met DMR werden geïncludeerd in een TFR-programma. Moleculair-recidiefvrije overleving (MRFS) na een jaar was 55,1% (95%-bti 44,3-65,9) en MRFS na vier jaar was 46,9% (95%-bti 34,9-58,9). Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met MRFS waren eerstelijns 2-3G TKIs versus imatinib en duur van TKI-behandeling voor discontinuering.

De onderzoekers concluderen dat het type TKI en duur van TKI-behandeling significante impact hebben op TFR in patiënten die voldoen aan selectiecriteria voor TKI-discontinuering.

1.Etienne G, Dulucq S, Bauduer F et al. Incidences of deep molecular responses and treatment-free remission in de novo CP-CML patients. Cancers 2020;12:2521

Summary: A multicenter study in France found that TKI for CP-CML resulted in sustained deep molecular response in 46% of patients. One year after TKI discontinuation molecular recurrence-free survival was seen in 55%, and four years after discontinuation in 46%.Type of TKI (imatinib versus second or third generation) and duration of TKI treatment was predictive of MRFS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren