Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Incidentie van en risicofactoren voor bloeding in patiënten met maligniteiten die anticoagulantia gebruiken


Dr. Dana AngeliniOnder voor leeftijd gematchte patiënten die anticoagulantia gebruiken hebben patiënten met maligniteiten een verhoogd risico van bloeding. Een analyse van de Explorys database heeft de incidentie van en risicofactoren voor bloeding geïnventariseerd in patiënten met maligniteiten die verschillende typen anticoagulantia kregen binnen zes maanden na de diagnose. Dr. Dana Angelini (Taussig Cancer Institute, Cleveland OH) en collega’s publiceren de analyse online in het American Journal of Hematology.1

De analyse includeerde 3.283.140 patiënten, onder wie 435.140 patiënten met maligniteiten die anticoagulantia kregen binnen zes maanden na de diagnose. De incidentie van bloeding was hoger in de patiënten met maligniteiten dan in de overige patiënten voor alle onderzochte typen anticoagulantia: warfarine 20,2% versus 12,6%; rivaroxaban 16,7% versus 12,1%; LMWH 13,2% versus 9,7%; en apixaban 14,5% versus 9,3% (p<0,001 voor alle vergelijkingen). Voor alle anticoagulantia behalve warfarine was onder patiënten met maligniteiten de incidentie van bloeding hoger in de groepen met metastatische ziekte, gastroïntestinale tumoren, chronische nierziekte stadium III of hoger, of trombocytopenie.

De onderzoekers concluderen dat de analyse een verhoogd risico van bloeding heeft laten zien in patiënten met maligniteiten dan in patiënten met andere ziekten voor alle typen coagulantia. Patiënten met gastroïntestinale maligniteiten hadden een verhoogd risico van bloeding vergeleken met patiënten met andere maligniteiten. Ook metastatische ziekte, chronische nierziekte, en trombocytopenie waren risicofactoren voor bloeding in patiënten met maligniteiten die anticoagulantia gebruikten.

1.Angelini DE, Radivoyevitch T, McCrae KR, Khorana AA. Bleeding incidence and risk factors among cancer patients treated with anticoagulation. Am J Hematol 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the Explorys database found that use of anticoagulation was associated with a higher incidence of bleeding in cancer patients than in patients with other diseases. Patients with gastrointestinal malignancies had a higher incidence of bleeding compared to other tumors across all anticoagulants. Other factors associated with increased risk of bleeding were metastatic disease, chronic kidney disease, and thrombocytopenia.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren