Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Incidentie van interval CRC na implementatie van FIT in guaiac-gebaseerd screeningsprogramma


Fecale immunochemische testen (FITs) worden in toenemende mate geïntroduceerd in programma’s van screening op colorectaalcarcinoom (CRC). Een studie in Frankrijk heeft de impact geïnventariseerd van implementatie van FIT in een twee-jaarlijks guaiac–gebaseerd (gFOBT) programma, met als primair eindpunt incidentie van interval-CRC.. Prof. Astrid Lièvre (Centre Hospitalier Universitaire de Rennes) en collega’s publiceren de studie in het British Journal of Cancer.1

De studie vergeleek resultaten van FIT met die van gFOBT in de twee voorafgaande screeningsronden. Voor de drie geanalyseerde ronden werden 279.041 testen uitgevoerd door 156.186 personen. De testen resulteerden in 612 screen-gedetecteerde CRC-gevallen, terwijl onder de deelnemers 209 gevallen van interval-CRC werden gedetecteerd. De voor geslacht en leeftijd gecorrigeerde twee-jaars cumulatieve incidentie van interval-CRC was 55,7 (95%-bti 45,3-68,5) per 100.000 persoonsjaren na de voorlaatste gFOBT-ronde, 43,2 (32,6-55,2) per 100.000 persoonsjaren na de laatste gFOBT-ronde, en 15,8 (10,9-22,8) per 100.000 persoonsjaren na de FIT-ronde. De FIT/gFOBT incidence rate ratio was 0,38 (p<0,001). Voor geslacht en leeftijd gecorrigeerde sensitiviteit was significant hoger met FIT dan met gFOBT (OR 6,70; p<0,0001).

De onderzoekers concluderen dat na switchen van gFOBT naar FIT de incidentie van interval-CRC sterk afnam.

1.Bretagne J-F, Carlo A, Piette C et al. Significant decrease in interval colorectal cancer incidence after implementing immunochemical testing in a multiple-round guaiac-based screening programme. Br J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A population-based study in France found that switchting from gFOBT to FIT in a colorectal cancer screening program resulted in a dramatic decrease in the cumulative incidence rates of interval cancers.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren