Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Inductiechemotherapie en concurrente chemoradiotherapie voor nasofarynxcarcinoom in kinderen


Dr. Carlos Rodriguez-GalindoDe behandeling van nasofarynxcarcinoom (NPC) in kinderen is gebaseerd op ervaringen met deze ziekte in volwassenen. Er is weinig onderzoek uitgevoerd van pediatrisch NPC. De Children’s Oncology Group studie ARAR0331 heeft de waarde onderzocht van inductiechemotherapie (IC) gevolgd door concurrente radiochemotherapie (CCR) voor NPC in kinderen en adolescenten. Dr. Carlos Rodriguez-Galindo (St Jude Children’s Research Hospital, Memphis TN) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 75 jongens en 36 meisjes met stadium IIb tot en met IV NPC. De mediane leeftijd was 15 jaar, en bijna de helft van de patiënten (46,8%) was zwart. De patiënten kregen drie cycli cisplatine-fluoruracil IC, gevolgd door drie (later in de studie twee) cycli CCR met cisplatine en 61,2 Gy naar de nasofarynx voor patiënten met complete of partiële respons na IC, en 71,2 Gy voor patiënten met stabiele ziekte na IC.

De vijf-jaars gebeurtenisvrije overleving en overall survival voor alle patiënten tezamen waren 84,3% en 89,2%. De vijf-jaars EFS was 100% in de groep met stadium IIb-ziekte, 82,8% in de groep met stadium III-ziekte, en 82,7% in de groep met stadium IV-ziekte. De vijf-jaars cumulatieve incidentie van recidief was 3,7% (lokaal), 8,7% (distant), en 1,8% (beide). Drie versus twee cycli cisplatine tijdens CCR was geassocieerd met trend van betere vijf-jaars EFS (90,7% versus 81,2%; p=0,14).

De onderzoekers concluderen dat IC plus CCR resulteerde in uitstekende uitkomsten van NPC in kinderen en adolescenten. Verlaging van de stralingsdosering was mogelijk in patiënten met respons op IC. Het achterwege laten van de derde cisplatine-cyclus van CCR resulteerde in niet-significant slechtere EFS.

1.Rodriguez-Galindo C, Krailo MD, Krasin MJ et al. Treatment of childhood nasopharyngeal carcinoma with induction chemotherapy and concurrent chemoradiotherapy: results of the Children’s Oncology Group ARAR0331 study. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The Children’s Oncology Group study ARAR0331 found that induction chemotherapy followed by concurrent chemoradiotherapy for pediatric nasopharyngeal carcinoma resulted in excellent outcomes (five-year EFS for stages IIb, III and IV: 100%, 84.3%, and 82.7%),

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren