Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Inotuzumab ozogamicine plus mini-hyper-CVD met of zonder blinatumomab als eerste salvage voor Ph-negatief ALL


Dr. Elias JabbourDe uitkomsten van patiënten met recidiverend of refractair (R-R) ALL zijn slecht. Inotuzumab ozogamicine (IO) en blinatumomab (B) hebben als monotherapie activiteit laten zien voor R-R ALL. Een studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft onderzocht of combinatie van beide middelen met lage-intensiteit chemotherapie de uitkomsten verbetert van ALL-patiënten in eerste relapse. Dr. Elias Jabbour en collega’s publiceren de studie online in Cancer.1
De studie includeerde 48 patiënten met Philadelphia chromosoom-negatief ALL tijdens eerste relapse. De mediane leeftijd was 39 jaar. De patiënten kregen chemotherapie met lagere intensiteit dan conventioneel HCVD (‘mini-HCVD’) plus IO op dag drie van de eerste vier cycli. De patiënten 39 tot en met 48 kregen lagere dosering IO en vier cycli B na voltooiing van de IO-therapie.

De behandeling resulteerde in respons in 44 patiënten (92%) waaronder complete respons in 35 (73%). Onder de responders was 93% negatief voor minimaal residuele ziekte. Vierentwintig patiënten (50%) konden allogene stamceltransplantatie ondergaan. Veno-occlusieve ziekte van any grade werd gezien in vijf patiënten (10%). Met mediaan 31 maanden follow-up was de mediane progressievrije overleving 11 maanden en de mediane overall survival 25 maanden. Na twee jaar was 42% van de patiënten progressievrij en 54% nog in leven. Van de 24 patiënten die alloSCT ondergingen waren 14 nog in leven en 13 in remissie bij de laatste follow-up; van de 20 responderende patiënten die geen alloSCT ondergingen waren 6 nog in remissie bij de laatste follow-up. In propensity score-gematchte analyse resulteerde de combinatie van IO plus mini-HCVD met of zonder B in betere uitkomsten dan intensieve salvage chemotherapie of IO alleen.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van IO en lage-intensiteit chemotherapie, met of zonder B, bemoedigende resultaten heeft laten zien voor ALL in eerste relapse.

1.Jabbour E, Sasaki K, Ravandi F et al. Chemoimmunotherapy with inotuzumab ozogamicin combined with mini-hyper-CVD, with or without blinatumomab, is highly effective in patients with Philadelphia chromosome-negative acute lymphoblastic leukemia in first salvage. Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: A study at MD Anderson Cancer Center (Houston) showed that the combination of inotuzumab ozogamicin and low-intensity chemotherapy with or without blinatumomab had encouraging results for ALL in first salvage.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren