Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Internationale variatie in stralingsdosering voor CT-onderzoeken


Dr. Rebecca Smith-BindmanIoniserende straling is een erkend carcinogeen, en straling die wordt gebruikt bij CT-onderzoeken is geassocieerd met incidentie van maligniteiten. Het is van belang blootstelling aan deze straling te minimaliseren. Dr. Rebecca Smith-Bindman (University of California, San Francisco) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van variatie in CT-stralingsdosering tussen verschillende landen. Ze publiceren de studie online in BMJ.1

De studie includeerde meer dan twee miljoen CT-onderzoeken van volwassen patiënten van 151 centra in zeven landen (waaronder Nederland). De mean effective dose en het percentage hoge-doserings onderzoeken (hoger dan het 75e percentiel gedefinieerd tijdens een baseline-periode) varieerden substantieel tussen de centra. Na correctie voor patiëntkenmerken varieerden de doseringen matig (10% tot 30%) met het type centrum (traumacentrum, levering van zorg 24/7, academisch, privé) en kenmerken van het CT-apparaat. Na correctie voor patiëntkenmerken was er echter aanzienlijke variatie in doseringen tussen landen, met een viervoudige range in mean effective dose voor abdomen-CT (7,0 tot 25,7 mSv) en een zeventienvoudige range in percentage hoge-doserings onderzoeken (4% tot 69%). Ook CT voor borst en voor gecombineerd borst-abdomen liet aanzienlijke internationale variatie zien. Voor hoofd-CT was er minder internationale variatie in mean effective dose (1,4 tot 1,9 mSv) en percentage hoge-doseringsonderzoeken (8-27%). In multivariate modellen was de internationale variatie in dosering voornamelijk toe te schrijven aan centrum-gebonden keuzes met betrekking tot technische parameters (wijze van gebruik van de scanners).

De onderzoekers concluderen dat CT-protocollen en stralingsdoseringen sterk uiteenlopen tussen landen, en vooral toe te schrijven zijn aan lokale keuzes met betrekking tot technische parameters, en minder aan patiënt-, instituut-, of apparaatkenmerken. De resultaten van de studie suggereren dat het mogelijk moet zijn te komen tot een consistente internationale standaard voor optimale doseringen.

1.Smith-Bindman R, Wang Y, Chu P et al. International variation in radiation dose for computed tomography examinations: prospective cohort study. BMJ 2019:364:k4931

Summary: A cohort study of over 2 million CT examinations of adults who underwent CT in 151 institutions in seven countries found that CT protocols and radiation doses vary greatly across countries, and are primarily attributable to local choices regarding technical parameters, rather than patients, institution, or machine characteristics. These findings suggest that optimization of doses to a consistent standard should be possible.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren