Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Interstitiële longziekte geïnduceerd door HER2-gerichte therapie voor HER2-positief metastatisch mammacarcinoom


Prof. Charles PowellAnti-HER2 therapie is geassocieerd met verhoogd risico van interstitiële longziekte (ILD). Een overzicht van de literatuur heeft de incidentie van ILD geïnventariseerd in patiënten die HER2-gerichte therapie kregen voor HER2-positief metastatisch mammacarcinoom (MBC). Prof. Charles Powell (Mount Sinai School of Medicine, New York) en collega’s publiceren het overzicht in Breast Cancer Research and Treatment.1

In de literatuur van begin 2009 tot half juli 2019 vonden de onderzoekers achttien voor het onderwerp relevante publicaties over klinische studies en postmarket observationale studies met tezamen 9886 patiënten. De patiënten kregen trastuzumab (acht artikelen), lapatinib (vier), trastuzumab emtansine (drie), trastuzumab deruxtecan (twee), of trastuzumab duocarmazine (één). Alle-graden ILD werd gezien in 234 patiënten (2,4%), in de meeste gevallen (n=156; 66,7% van 234) graad 1 of 2. Graad 3 of 4 ILD werd gezien in 54 patiënten (0,5% van 9886), en graad 5 ILD in 16 patiënten (0,2% van 9886). De hoogste incidentie van ILD (21,4%) werd gezien in patiënten die trastuzumab plus everolimus en paclitaxel kregen. Tien studies gaven aan dat ILD-gebeurtenissen werden gemanaged door onderbreking of discontinueren van de behandeling of doseringsverlaging.

De onderzoekers concluderen dat er behoefte is aan richtlijnen voor het monitoren van door anti-HER2 behandeling geïnduceerde ILD.

1.Hackshaw MD, Danysh HE, Singh J et al. Incidence of pneumonitis/interstitial lung disease induced by HER2-targeting therapy for HER2-positive metastatic breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: A review of the literature (18 articles on studies with 9,886 patients) found that use of HER2-targeting therapy for metastatic breast cancer induced interstitial lung disease in 234 patients (2.4%); mostly grade 1-2 (156 of 234; 66.7%). Grade 5 ILD was seen in 16 of 9,886 patients (0.2%) 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren