Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Intracraniële werkzaamheid en veiligheid van lorlatinib voor ALK-positief NSCLC: post-hoc analyse van CROWN


Prof. Benjamin SolomonDe multinationale fase 3-studie CROWN randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom naar lorlatinib of crizotinib. In 2020 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving significant langer was met lorlatinib dan met crizotinib (twaalf-maands PFS-percentage 78% versus 39%) en dat lorlatinib robuuste intracraniële activiteit had. Prof. Benjamin Solomon (Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne) en collega’s publiceren nu in het Journal of Clinical Oncology een post-hoc analyse van werkzaamheid in patiënten met versus zonder baseline hersenmetastasen en van CNS-bijwerkingen in de studie.1

De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar eerstelijns lorlatinib 100 mg eenmaal daags of crizotinib 250 mg tweemaal daags. De figuur laat zien dat de PFS met lorlatinib versus crizotinib significant langer was in patiënten met (panel A; twaalf-maands PFS-percentages 78% versus 22%) en patiënten zonder (panel B; 78% versus 45%) baseline hersenmetastasen. Deze figuur laat zien dat lorlatinib versus crizotinib geassocieerd was met lagere twaalf-maands cumulatieve incidentie van CNS-progressie in patiënten met (7% versus 72%) en zonder (1% versus 18%) baseline hersenmetastasen. Vijfendertig procent van de patiënten in de lorlatinibgroep had CNS-adverse events; in de meeste patiënten graad 1. Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was 56% van de CNS-AEs geresolveerd (33% zonder interventie, 17% met lorlatinib-doseringsmodificatie die niet merkbaar van invloed was op de PFS) en hield 38% aan; de meeste van deze AEs vereisten geen interventie.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns lorlatinib vergeleken met crizotinib resulteerde in betere PFS en minder CNS-progressie in patiënten met en zonder baseline hersenmetastasen. De helft van alle CNS-AEs resolveerde zonder interventie of met lorlatinib-doseringsmodificatie.

1.Solomon BJ, Bauer TM, Ou S-HI et al. Post hoc analysis of lorlatinib intracranial efficacy and safety in patients with ALK-positive advanced non-small-cell lung cancer from the phase III CROWN study. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Post-hoc analyses of the phase 3 CROWN trial found that lorlatinib improved PFS outcomes and reduced CNS progression versus crizotinib in patients with or without baseline brain metastases. Half of all CNS adverse events resolved without intervention or with lorlatinib dose modification.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren