Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Intratumorale toediening van plasmide IL-12 en elektroporatie voor metastatisch melanoom


Prof. Adil DaudInterleukine 12 (IL-12) reguleert de aangeboren en adaptieve immuniteit. Een multicenter prospectieve fase 2-studie in de Verenigde Staten heeft de waarde onderzocht van intratumorale toediening van IL-12 plasmide DNA (tavokinogene telseplasmid; pIL-12) gevolgd door elektroporatie voor metastatisch melanoom. Prof. Adil Daud (University of California, San Francisco) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

De studie includeerde volwassen patiënten (ECOG performance status 2 of beter) met stadium IIIb, IIIc, of IV melanoom en tenminste twee lesies die toegankelijk waren voor elektroporatie. Iedere eerdere therapie was toegestaan. In de main study werden dertig patiënten behandeld, onder wie achtentwintig evalueerbaar waren voor werkzaamheid. Deze patiënten kregen pIL-12 0,5 mg/ml gevolgd door elektroporatie (6 pulsen, 1500 v/cm) op dagen één, vijf, en acht elke negentig dagen. In twee alternatieve kleine cohorten werden andere schema’s onderzocht. De overall response rate was 35,7% in de main study (29,8% in alle cohorten tezamen) met complete respons in 17,9% (10,6% in alle cohorten). De mediane progressievrije overleving was 3,7 maanden en de mediane overall survival werd niet bereikt bij mediane follow-up 29,7 maanden. In 46% van de patiënten met niet-geïnjecteerde lesies werd regressie gezien in tenminste één van deze lesies, en in 25% van deze patiënten werd netto regressie gezien in alle lesies. Transcriptoom- en immuunhistochemische analyses lieten immuunactivering zien maar ook adaptieve immuunresistentie.

De onderzoekers concluderen dat intratumoraal pIL-12 gevolgd door elektroporatie goed verdragen werd en resulteerde in systemische immuunresponsen in patiënten met gevorderd melanoom.

1.Algazi AP, Bhatia S, Agarwala SS et al. Intratumoral delivery of electroporated plasmid IL-12 yields systemic immune responses in metastatic melanoma patients. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter prospective phase 2 study in the USA found that intratumoral delivery of plasmid IL-12 followed by electroporation was well tolerated and led to systemic immune responses in patients with advanced melanoma, also in untreated/distal lesions, although adaptive immune resistance limited response.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren