Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Intravesicaal nadofaragene firadenovec gentherapie voor BCG-onresponsief NMIBC


Prof. Colin DinneyBCG is de meest effectieve behandeling voor hoog-risico niet-spierinvasief blaascarcinoom (NMIBC). Nadofaragene firadenovec is een replicatie-deficiënt recombinant adenovirus dat humaan interferon alfa-2b cDNA in het epitheel van de blaas kan afleveren. Nadofaragene firadenovec is een nieuwe intravesicale behandeing voor BCG-onresponsief NMIBC. Een multicenter éénarmige fase 3-studie heeft de werkzaamheid van de behandeling onderzocht. Prof. Colin Dinney (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 33 centra in de Verenigde Staten, includeerde volwassen patiënten met BCG-onresponsief NIMBC en een ECOG performance status 2 of beter. Exclusiecriteria waren urinewegziekte, lymfovasculaire invasie, micropapillaire ziekte, en hydronefrose. De patiënten kregen intravesicaal 75 ml nadofaragene firadenovec (3 x 1011 virusdeeltjes per ml) bij aanvang, en in afwezigheid van hooggradig recidief, opnieuw na drie, zes, en negen maanden. Het primaire eindpunt van de studie was complete respons in patiënten met carcinoom in situ, met als nulhypothese complete respons in 27% of minder op enig moment na de toediening. De studie is ongoing, met geplande behandeling gedurende vier jaar.

De studie includeerde 151 patiënten die aan de inclusiecriteria voldeden en tenminste één dosis van de studiemedicatie kregen. Onder de 103 patiënten met carcinoom in situ waren er 55 (53,4%) met complete respons binnen drie maanden. De repons bleef gedurende twaalf maanden behouden in 25 van 55 patiënten (45,5%). Mictie-urgentie was de meest-gerapporteerde graad 3 adverse event (1% van de patiënten). Er waren geen graad 4 of 5 AEs.

De onderzoekers concluderen dat intravesicaal nadofaragene firadenovec voor BCG-onresponsief NIMBC werkzaam was met een gunstige profijt-risico-verhouding.

1.Boorjian SA, Alemozaffar M, Konety BR et al. Intravesical nadofaragene firadenovec gene therapy for BCG-unresponsive non-muscle-invasive bladder cancer: a single-arm, open-label, repeat-dose clinical trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A single-arm phase 3 study at 33 centers in the USA found that intravesical nadofaragene firadenovec gene therapy was efficacious, with a favorable benefit/risk-ratio, in patients with BCG-unresponsive NMIBC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren