Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Ivosidenib voor gevorderd cholangiocarcinoom met IDH1-mutatie: overall survival resultaten van ClarIDHy


Prof. Ghassan Abou-AlfaIsocitraatdehydrogenase 1 (IDH1)-varianten worden aangetroffen in ongeveer 20% van de intrahepatische cholangiocarcinomen (ICCs). De multinationale fase 3-studie ClarIDHy evalueerde de mutant-IDH1 remmer ivosidenib versus placebo voor eerder-behandeld niet-resectabel of metastatisch ICC. In 2020 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving significant beter was met ivosidenib dan met placebo (mediaan 2,7 versus 1,4 maanden; HR 0,37; p<0,0001), en dat ivosidenib goed verdragen werd. Dr. Ghassan Abou-Alfa (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) publiceren publiceren nu in JAMA Oncology finale overall survival resultaten van de studie.1

ClarIDHy werd uitgevoerd in 49 centra in zes landen. De studie includeerde volwassen patiënten met progressieve ziekte na eerdere behandeling. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar ivosidenib (n=126) of placebo (n=61). Na progressie konden patiënten in de placebogroep overgaan op ivosidenib, een aanbod dat geaccepteerd werd door 43 patiënten. De mediane OS was 10,3 maanden met ivosidenib versus 7,5 maanden met placebo (HR 0,79; p=0,09). Na correctie voor crossover was de mediane OS met placebo 5,1 maanden en was de OS significant beter met ivosidenib dan met placebo (HR 0,49; p<0,001). Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen. De kwaliteit van leven van de patiënten in de ivosidenibgroep was niet slechter dan die van patiënten in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met gevorderd ICC ivosidenib vergeleken met placebo resulteerde in betere overall survival (visual abstract).

1.Zhu AX, Macarulla T, Javle MM et al. Final overall survival efficacy results of ivosidenib for patients with advanced cholangiocarcinoma with IDH1 mutation. The phase 3 randomized clinical ClarIDHy trial. JAMA Oncol 2021.3836

Summary: The multinational phase 3 study ClarIDHy found that among patients with IDH1-mutated intrahepatic cholangiocarcinoma ivosidenib was well tolerated and resulted in OS benefit compared with placebo.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren