Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Kenmerken van mammacarcinoom in vrouwen met geschiedenis van radiotherapie voor Hodgkin lymfoom


Dr. Stephanie WongVrouwelijke overlevers van Hodgkin lymfoom (HL) op jeugdige leeftijd hebben een verhoogd risico van mammacarcinoom. Er is weinig informatie beschikbaar over klinisch-pathologische kenmerken van de tumoren die tot ontwikkeling komen in deze hoog-risico populatie. Een analyse van de SEER-database heeft deze kenmerken geïnventariseerd. Dr. Stephanie Wong (McGill University Medical School, Montreal) en collega’s publiceren de analyse in Cancer.1


In de database identificeerden de onderzoekers 321 mammacarcinomen in 257 vrouwen met geschiedenis van radiotherapie voor HL voor de leeftijd van 31 jaar gediagnostiseerd tussen begin 1990 en eind 2016 (BC-HL groep). De mediane leeftijd op het moment van de HL-diagnose was 22 jaar (IQR 18-26) en de BC-diagnose kwam in vrijwel alle patiënten in de BC-HL groep (97,7%) acht jaar of langer na de radiotherapie. Zesenvijftig patiënten (21,8%) in de BC-HL groep hadden bilateraal BC. Vergeleken met vrouwen met BC zonder eerdere maligniteit (BC-NPM groep) waren de vrouwen met BC-HL jonger (gemiddeld 43 versus 60 jaar; p<0,001) en hadden lagere waarschijnlijkheid van presentatie met DCIS (8,4% versus 14,9%; p=0,001). In voor leeftijd gecorrigeerde analyse hadden vrouwen in de BC-HL groep vergeleken met de BC-NPM groep vaker kleinere tumoren (≤ 2 cm; OR 1,64; 95%-bti 1,25-2,15) en upper outer quadrant tumoren (OR 1,37; 95%-bti 1,04-1,81). In een subset-analyse van 102 vrouwen met bekende biologisch-subtypestatus was er geen statistisch significant verschil in distributie van biologische subtypen tussen BC-HL en BC-NPM (p=0,16).

De onderzoekers concluderen dat BC in vrouwen met geschiedenis van radiotherapie voor HL gekenmerkt wordt door eerdere presentatie, hoewel de meeste BC ER-positief blijven en vroeg-stadium ziekte hebben bij presentatie.

1.Wong SM, Ajjamada L, Weiss AC et al. Clinicopathologic features of breast cancers diagnosed in women treated with prior radiation therapy for Hodgkin lymphoma: results from a population-based cohort. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis of the SEER-database found that breast cancers in women who previously received radiation therapy for Hodgkin lymphoma are characterized by earlier onset disease, although most remain estrogen receptor-positive and have early stage disease at presentation.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren