Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Klinische en genetische risicofactoren voor stralings-geassocieerde ototoxiciteit in de Childhood Cancer Survivor Study


Prof. Eileen DolanCraniële radiotherapie (CRT) is geassocieerd met verhoogd risico van ototoxiciteit, die zich manifesteert als gehoorverlies en tinnitus. Een analyse in het cohort van de Childhood Cancer Survivor Study heeft klinische en genetische risicofactoren voor ototoxiciteit in volwassen overlevers van pediatrische maligniteiten geïnventariseerd. Prof. Eileen Dolan (University of Chicago IL) en collega’s publiceren de analyse in Cancer.1

Het cohort telde 1991 patiënten met tinnitus en 2198 patiënten met gehoorverlies die CRT hadden ondergaan voor een pediatrische maligniteit. Tinnitus (9,4% versus 5,4%; p=5,1 x 10-4) en gehoorverlies (14,0% versus 10,7%; p=0,02) werden meer gerapporteerd door mannen dan door vrouwen. Overlevers met tinnitus of gehoorverlies) hadden verhoogde waarschijnlijkheid van duizeligheid of vertigo, gebruik van antidepressiva, en slechtere zelf-gerapporteerde gezondheid vergeleken met controlepersonen. Genome-wide association study van CRT-gerelateerde tinnitus identificeerde rs203248 als risicofactor, en GWAS van CRT-gerelateerd gehoorverlies identificeerde rs332013 en rs67522722. Deze laatste associatie werd bevestigd in een onafhankelijk cohort van overlevers.

De onderzoekers concluderen dat CRT-gerelateerde ototoxiciteit geassocieerd was met geslacht, verscheiden neuro-otologische symptomen, gebruik van antidepressiva, en slechtere patiënt-gerapporteerde gezondheid. GWAS van CRT-gerelateerd gehoorverlies identificeerde rs67522722 als risicofactor.

1.Trendowski MR, Baedke JL, Sapkota Y et al. Clinical and genetic risk factors for radiation-associated ototoxicity: a report from the Childhood Cancer Survivor Study and the St. Jude Lifetime Cohort. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis in the cohort of the Childhood Cancer Survivor Study investigated risk factor for cranial radiation therapy-related ototoxicity among adult survivors of pediatric cancer. CRT-related ototoxicity was associated with sex, several neuro-otological symptoms, increased antidepressant use, and poorer self-reported health. GWAS of CRT-related hearing loss identified rs67522722.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren