Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Klinische implicaties van TP53-mutaties in volwassen T-cel leukemie/lymfoom


Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL) is een perifeer T-cel neoplasme dat wordt veroorzaakt door het HTLV-1 virus, en geassocieerd is met slechte prognose. Een multicenterstudie in Japan heeft de impact van TP53-genmutaties op de uitkomsten van verschillende behandelingen voor ATL geïnventariseerd. Prof. Hiroshi Inagaki (Universiteit van Nagoya) en collega’s publiceren de studie in het British Journal of Haematology.1

De retrospectieve studie includeerde 86 mannen en 91 vrouwen. De mediane leeftijd bij diagnose was 64 jaar (range 41-90). Op het moment van diagnose werden tumormonsters genomen. In monsters van 37 patiënten werden 47 single nucleotide variants of insertion-deletions (SNV/indels) in het TP53-gen waargenomen, terwijl TP53 copy number variations (CNVs) werden gezien in monsters van 38 patiënten. In totaal waren er 67 patiënten met TP53-SNVs/indels of TP53-CNVs, tezamen gedefinieerd als TP53-mutaties.

In het cohort was de mediane overleving van patiënten met en zonder TP53-mutaties 1,0 respectievelijk 6,7 jaar (p<0,001). Na allogene hematopoïetische stamceltransplantatie was de mediane overleving 0,4 jaar voor de 16 patiënten met versus niet-bereikt voor de 29 patiënten zonder TP53-mutaties (p=0,001). Onder patiënten die mogamulizumab kregen zonder alloHSCT was de mediane overleving vanaf de eerste dosis van het antilichaam 0,9 jaar voor de 27 patiënten met TP53-mutaties versus 5,1 jaar voor de 42 patiënten zonder TP53-mutaties (p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat TP53-mutaties in ATL geassocieerd waren met ongunstige prognose, ongeacht de behandelstrategie.

1.Sakamoto Y, Ishida T, Masaki A et al. Clinical significance of TP53 mutations in adult T-cell leukemia/lymphoma. Br J Haem 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter retrospective study study in Japan found that in adult T-cell leukemia/lymphoma TP53 mutations were associated with unfavorable prognosis, regardless of treatment strategy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren