Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Klinische kenmerken, prognostische factoren, en overleving van neuro-endocrien carcinoom van de slokdarm

(0)2022-05-22 13:30   ( Nieuws )

Prof. Shutian ZhangNeuro-endocrien carcinoom van de slokdarm (ENEC) is een zeldzame maligniteit. Klinische gegevens over ENEC zijn beperkt tot gepubliceerde casusbeschrijvening en patiëntenseries. Een retrospectieve studie in het Beijing Friendship Hospital van Capital Medical University heeft klinische kenmerken, prognostische factoren, en overlevingstrends in ENEC geïnventariseerd. Prof. Shutian Zhang en collega’s publiceren de studiee in Cancer Medicine.1

Tussen begin 2010 en eind 2018 werden in Friendship Hospital 283 ENEC-patiënten behandeld. Het laagste derde gedeelte van de slokdarm was de meest-geziene locatie van ENEC (58% van de patiënten). De mediane overleving was 8,0 maanden. Bij presentatie had 48,1% van de patiënten metastatische ziekte. In meer dan de helft van de patiënten (53,4%) werd metastase gezien, vooral in de lever (37,1%). Vergeleken met slecht-gedifferentieerd squameus celcarcinoom van de slokdarm (ESCC) had ENEC verschillen in tumorlocatie en metastasepercentage maar vergelijkbare slechte overleving. Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met slechtere ziektespecifieke overleving waren ENEC-locatie in de middelste derde gedeelte van de slokdarm, hersenmetastase, en levermetastase. Chirurgie, chemotherapie, en radiotherapie waren geassocieerd met betere ziektespecifieke overleving, maar bij gebrek aan gerandomiseerde studies is het niet mogelijk te concluderen welke modaliteit dient te worden aanbevolen.

De onderzoekers concluderen dat een substantieel percentage van ENEC-patiënten bij presentatie metastatische ziekte hadden.. Voorspellers van slechte overleving waren tumorlocatie, hersenmetase, en levermetastase. De optimale behandeling is nog niet duidelijk.

1.Chen C, Hu H, Zheng Z et al. Clinical characteristics, prognostic factors, and survival trends in esophageal neuroendocrine carcinomas: a population-based study. Cancer Medicine 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at Capital University in Beijing found that a significant proportion of patients with newly diagnosed esophageal neuroendocrine carcinomas (ENEC) presented with metastatic disease. Predictors of poor survival included tumor location, brain metastasis, and liver metastasis. ENEC and poorly differentiated esophageal squamous cell carcinoma share certain histological features, but differ in tumor location and metastatic rate.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren