Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Klinische kenmerken van COVID-19 geïnfecteerde patiënten met maligniteiten in Wuhan


De klinische kenmerken van COVID-19 geïnfecteerd patiënten met maligniteiten zijn grotendeels onbekend. Een retrospectieve studie in drie ziekenhuizen in Wuhan heeft een aantal van deze kenmerken geïdentificeerd. Dr. Min Zhou (Huazhong Universiteit van Wetenschap en Technologie) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1 De studie is gebaseerd op medische dossiers van 28 patiënten met maligniteiten en laboratorium-bevestigde COVID-19 infectie, die tussen 13 januari en 26 februari 2020 in de ziekenhuizen waren opgenomen. De patiënten waren elf vrouwen en zeventien mannen. De mediane leeftijd was 65,0 jaar (IQR 56,0-70,0).

De meest frequente maligniteit was longcarcinoom (n=7; 25%). De waargenomen klinische kenmerken waren koorts (82,1% van de patiënten), droge hoest (81%) met dyspnoe (50%), lymfopenie (82,1%), hoog CRP (82,1%), anemie (75%), en hypoproteïnemie (89,3%). Chest-CT liet ground-glass opaciteit (75%) en fragmentarische consolidatie (46,3%) zien. Vijftien patiënten (53,6%) hadden ernstige adverse events, en de mortaliteit was 28,6%. Meest recente anti-tumorbehandeling binnen veertien dagen was geassocieerd met significant verhoogd risico van ernstige AEs (HR 4,079; p=0,037). Fragmentarische consolidatie op CT bij opname in het ziekenhuis was ook geassocieerd met hoger risico van ernstige AEs (HR 5,438; p=0,010).

De onderzoekers concluderen dat COVID-19 infectie in patiënten met maligniteiten resulteerde in verslechterende conditie en slechte uitkomsten. Behandelingen die immuunsuppressie veroorzaken dienen te worden vermeden of uitgevoerd met verlaagde doseringen.

1.Zhang L, Zhu F, Xie L et al. Clinical characteristics of COVID-19-infected cancer patients: a retrospective case study in three hospitals within Wuhan, China. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective study in three hospitals in Wuhan found that cancer patients had deteriorating conditions and poor outcomes after COVID-19 infection. Treatments causing immunosuppression should be avoided or dose decreased.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren