Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Klinische relevantie van PD-L1 expressie en CD8+ T-celinfiltratie in NSCLC met EGFR-mutatie of ALK-rearrangement


Prof. Yi-Long WuNiet-kleincellig longcarcinoom met EGFR-mutaties of ALK-rearrangements vertoont vaak slechte respons op immuuncheckpoint-remmers (ICIs). Prof. Yi-Long Wu (Guangdong Longkankerinstituut, Guangzhou) hebben een studie uitgevoerd van het onderliggende mechanisme van deze slechte respons. Ze publiceren de studie online in Lung Cancer.1

De onderzoekers bestudeerde tumormonsters van 715 patiënten van het instituut in Guangdong. Op basis van de PD-L1 expressie (n=715) en CD8+ T-cel infiltratie (n=658) onderscheidden ze vier verschillende subtypen van de tumormicro-omgeving (TME): PD-L1+/CD8+, PD-L1-/CD8+, PD-L1+/CD8-, en PD-L1-/CD8-. Ze zagen dat onder patiënten met EGFR-mutaties of ALK-rearrangements de proportie van PD-L1+/CD8+ tumoren het laagst was (5%; 17/342) en de proportie van PD-L1-/CD8- tumoren het hoogst (63,5%; 217/342). In patiënten met wildtype EGFR en ALK waren 14,2% van de tumoren (45/316) PD-L1+/CD8+ en 50,3% van de tumoren (159/316) PD-L1-/CD8- (p<0,001).

De mediane overall survival van patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-rearranged NSCLC was 78,6 maanden in de PD-L1-positieve groep en 93,4 maanden in de PD-L1 negatieve groep (HR 0,47; p=0,005). De PD-L1+/CD8+ groep had de kortste OS (mediaan 44,3 maanden), maar had een hoge waarschijnlijkheid te responderen op ICIs. De PDL1-/CD8+ groep had de langste OS, maar had een lage waarschijnlijkheid te responderen op ICIs.

De onderzoekers concluderen dat tumoren met EGFR-mutaties of ALK-rearrangements lagere coëxpressie van PD-L1 en CD8 in de TME hadden, hetgeen de slechte respons op ICIs zou kunnen verklaren. PD-L1 en CD8 coëxpressie in NSCLC met EGFR-mutaties of ALK-rearrangements is op zichzelf een biomarker van slechte prognose.

1.Liu S-y, Dong Z-y, Wu S-p et al. Clinical relevance of PD-Li expression and CD8+ T cells infiltration in patients with EGFR-mutated and ALK-rearranged lung cancer. Lung Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: A study in China showed that patients with NSCLC with EGFR mutations or ALK rearrangments had lower co-expression levels of PD-L1 and CD8+ T-cells in the tumor microenvironment, which could explain the poor response to checkpoint inhibition. PD-L1 and CD8 coexpression in these patients was a biomarker for poor prognosis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren