Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Klinische relevantie van serum VEGF-gehalte in patiënten met metastatisch mammacarcinoom

(0)2018-07-14 15:00   ( Nieuws )

is een angiogenese-stimulerend cytokine dat tot overexpressie komt in verscheidene typen solide maligniteiten. Prof. Volkmar Müller (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) en collega’s hebben een Duitse multicenterstudie uitgevoerd van de klinische relevantie van serumgehalten van VEGF (sVEGF) in een groot cohort van patiënten met metastatisch mammacarcinoom (MBC), en van de relatie tussen sVEGF en ander serum-biomarkers. Ze publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1

De prospectieve studie includeerde 253 MBC-patiënten, die voor aanvang van de behandeling (eerste- of laterelijns) bloedmonsters afstonden. In de monsters bepaalden de onderzoekers gehalten van sVEGF (met ELISA) en circulerende tumorcellen (CTCs, CellSearch). De mediane concentratie van sVEGF was 231 pg/ml; de afsnijwaarde tussen het derde en het hoogste kwartiel van de sVEGF-concentratie was 367 pg/ml.

Na mediaan 19 maanden follow-up was de mediane overall survival 10,2 maanden in de groep patiënten met sVEGF in het hoogste kwartiel, versus niet-bereikt in de overige patiënten (p<0,001). De mediane PFS was 4,8 maanden in de groep patiënten met sVEGF in het hoogste kwartiel versus 9,1 maanden in de overige patiënten (p<0,001). De korste OS werd gezien in de groep patiënten met sVEGF in het hoogste kwartiel plus vijf of meer CTCs in de CellSearch-assay; terwijl de langste OS werd gezien in de groep patiënten met sVEGF in de drie laagste kwartielen en niet-verhoogd CTC-getal. Onafhankelijke voorspellers van OS in multivariate analyse waren CTCs, graad, lijn van behandeling, en RAS p21 (bepaald met ELISA); onafhankelijke voorspellers van PFS waren sVEGF, lijn van behandeling, en CTCs.

De onderzoekers concluderen dat MBC-patiënten met verhoogde niveaus van sVEGF significant slechtere klinische uitkomsten hadden.

1.Banys-Paluchowski M, Witzel I, Riethdorf S et al. The clinical relevance of serum vascular endothelial growth factor (VEGF) in correlation to circulating tumor cells and other serum biomarkers in patients with metastatic breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2018; epub ahead of print

Summary: A prospective multicenter study in Germany showed that elevated levels of serum VEGF in patients with metatstatic breast cancer were associated with significantly worse clinical outcome.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren