Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Klinische uitkomsten van patiënten met triple-negatief of HER2-positief lobulair mammacarcinoom

(0)2022-02-06 14:30   ( Nieuws )

Dr. Alicia OkinesInvasief lobulair mammacarcinoom (ILC) wordt gekenmerkt door verlies van het celadhesiemolecuul E-cadherine. Ongeveer 15% van de ILCs zijn ER-negatief op het moment van de diagnose of van recidief. Minder dan 5% van klassieke ILCs maar tot 35% van de pleiomorfische ILCs zijn HER2-positief. Een retrospectieve analyse van patiënten van het Royal Marsden Hospital (Londen, VK) heeft klinische uitkomsten geïnventariseerd van patiënten met triple-negatief of HER2-positief ILC. Dr. Alicia Okines en collega’s publiceren de analyse in Breast Cancer Research and Treatment.1

Tussen begin 2004 en eind 2014 werden in het ziekenhuis 16 patiënten met vroeg TN ILC en 33 patiënten met vroeg HER2-positief ILC gezien. Drie respectievelijk zeven van deze patiënten kregen neoadjuvante chemotherapie, waarna nul respectievelijk drie patiënten chirurgie ondergingen. Het mediane ziektevrije interval was 28,5 maanden (95%-bti 15-78,8) voor TN ILC en niet bereikt (111,2-NR) voor HER2-positief ILC; de vijf-jaars overall survival percentages waren 52% (23-74) respectievelijk 77% (58-88). Tussen begin 2004 en eind 2014 werden in het ziekenhuis 23 patiënten met gevorderd TN ILC en 14 patiënten met gevorderd HER2-positief ILC gezien. De mediane OS was 18,3 maanden (95%-bti 13,0-32,8) respectievelijk 30,4 maanden (8,8-NR).

De onderzoekers concluderen dat in The Royal Marsden een hoog recidiefpercentage werd gezien na behandeling voor vroeg TN ILC, maar de de mediane OS van metastatische ziekte vergelijkbaar is met wat wordt verwacht van TN invasief ductaal carcinoom (IDC). De uitkomsten van patiënten met gevorderd HER2-positief ILC waren minder gunstig dan wat wordt verwacht voor IDC.

1.Okines A, Irfan T, Asare B et al. Clinical outcomes in patients with triple negative or HER2 positive lobular breast cancer: a single institution experience. Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: Retrospective analysis of patients with triple negative or HER2 positive invasive lobular carcinoma at the Royal Marsden Hospital found a high relapse rate after treatment for early triple negative ILC, although median OS from metastatic disease was similar to that expected from triple negative invasive ductal carcinoma. Outcomes for patients with advanced HER2 positive ILC were less favorable than those expected for IDC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren