Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Koolstofnanodeeltjes-suspensie voor detectie van lymfeklieren in distale gastrectomie voor maagcarcinoom


Injectie van koolstofnanodeeltjes (CNSI) kan bijdragen aan visualisering van lymfeklieren (LNs) in patiënten met maagcarcinoom (GC). Een retrospectieve cohortstudie van Hebei Medische Universiteit (Shijiazhuang, China) heeft CNSI-geleide distale gastrectomie voor GC geëvalueerd. Dr. Qun Zhao en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 312 patiënten (leeftijd 56,7 ± 10,4 jaar; 69,2% mannen) met klinisch T1 tot en met T4 GC die tussen begin november 2019 en eind februari 2021 laparoscopische of robot-geassisteerde distale gastrectomie ondergingen. Onder deze patiënten waren 78 die CNSI kregen en 78 propensity score-gematchte controlepatiënten die geen injectie kregen. Peritumorale CNSI werd één dag voor de chirurgie uitgevoerd. Het primaire eindpunt van de studie was het aantal gedetecteerde LNs. Het gemiddelde aantal gedetecteerde LNs was 59,6 ± 21,4 in de CNSI-groep versus 30,0 ± 11,3 in de conventionele groep (p<0,001). In de CNSI-groep was het gemiddelde aantal LNs gedetecteerd in de zwart-gekleurde LN-stations significant hoger dan in de niet-gekleurde stations (9,2 ± 6,1 versus 3,5 ± 3,2 per station; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat CNSI bijdroeg aan dissectie van alle positieve LNs. CNS-geleide lymfografie kan een alternatief zijn voor conventionele systematische lymfadenectomie voor distale gastrectomie.

1.Tian Y, Yang P, Lin Y et al. Assessment of carbon nanoparticle suspension lymphography-guided distal gastrectomy for gastric cancer. JAMA Network Open 2022;5:e227739

Summary: A retrospective cohort study in China found that carbon nanoparticle suspension injection before distal gastrectomy in gastric cancer patients was associated with facilitating the dissection of all positive lymph nodes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren