Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Korte-termijn uitkomsten van chemoradiotherapie en lokale excisie versus TME voor T2-T3ab N0 M0 rectumcarcinoom


Prof. Xavier Serra-AracilDe standaard-behandeling voor T2-T3ab N0 M0 rectumcarcinoom is totale mesorectale excisie (TME) omdat met lokale excisie hoge percentages recidief werden gezien. Initiële rapporten van de combinatie van preoperatieve chemoradiotherapie (CRT) en transanale endoscopische microchirurgie (TEM) hebben lagere recidiefpercentages laten zien. De multicenter fase 3-studie TAUTEM in Spanje vergelijkt CRT-TEM met TME voor T2-T3ab N0 M0 rectumcarcinoom. Prof. Xavier Serra-Aracil (Parc Tauli Universiteitsziekenhuis, Sabadell) en collega’s publiceren korte-termijn resultaten van de studie in Annals of Oncology.1

TAUTEM werd uitgevoerd in zeventien centra. Tussen begin juli 2010 en eind oktober 2021 includeerde de studie 173 patiënten, die werden gerandomiseerd naar CRT-TEM (n=86) of TME (n=87). Na randomisatie werden elf patiënten geëxcludeerd, zodat de ITT-analyse betrekking heeft op 81 patiënten in elk van beide groepen. Geen van de patiënten overleed na CRT. CRT-gerelateerde morbiditeit werd gezien in 29,6%. Postoperatieve morbiditeit werd gezien in 20,7% in de CRT-TEM arm versus 50,6% in de TME-arm (p<0,001). In de CRT-TEM groep werd orgaanbehoud bereikt in 82,7%. Pathologisch complete respons werd gezien in 44,3% van de CRT-TEM patiënten.

De onderzoekers concluderen dat CRT-TEM resulteerde in hoog percentage patiënten met pathologisch complete respons en in significant lager percentage patiënten met postoperatieve morbiditeit vergeleken met TME. De patiënten blijven gevolgd worden voor oncologische en kwaliteit van leven uitkomsten.

1.Serra-Aracil X, Pericay C, Badia-Closa J et al. Short-term outcomes of chemoradiotherapy and local excision vs total mesorectal excision in T2-T3ab,N0,M0 rectal cancer. A multicentre randomised, controlled, phase III trial (the TAUTEM study). Ann Oncol 2022.09.160

Summary: The multicenter phase 3 TAUTEM study in Spain compares preoperative chemoradiotherapy followed by transanal endoscopic microsurgery (CRT-TEM) versus total mesorectal excision (TME) for T2-T3ab N0 M0 rectal cancer. Short-term outcomes of the study showed high pathological complete response rates (44.3%) and high CRT compliance rate (98.8%) in the CRT-TEM arm. Postoperative complications and hospitalizations were significantly less frequent with CRT-TEM compared with TME. Patients are being followed for cancer outcomes and quality of life.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren