Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Kosteneffectiviteit van nivolumab-ipilimumab combinatie voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom


Dr. James MurphyDe multinationale fase 3-studie CheckMate 227 heeft laten zien dat de combinatie van nivolumab en ipilimumab vergeleken met chemotherapie resulteerde in significante verlenging van de overall survival van patiënten met stadium IV of recidiverend gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (mediaan 17,1 maanden versus 13,9 maanden), en bovendien in een enigszins lager percentage patiënten met graad 3 of 4 treatment-related adverse events (32,8% versus 36,0%). Nivolumab en ipilimumab zijn echter kostbare middelen. Een Markov-modelstudie heeft de kosteneffectiviteit van de combinatie versus platina-doublet als eerstelijns behandeling voor aNSCLC onderzocht. Dr. James Murphy (University of California San Diego, La Jolla) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

Het model laat zien dat op basis van CheckMate 227-data behandeling met nivolumab-ipilimumab vergeleken met chemotherapie resulteerde in verbeterde werkzaamheid van 0,50 QALYs bij $201.900,- extra kosten, overeenkomend met een ICER van $401.700 per QALY. Behandeling met nivolumab-ipilimumab werd kosteneffectief als de maandelijkse behandelkosten afnamen van $26.425,- naar $5058,- of als de duur van immuuntherapie werd verkort van 24,0 maanden tot 1,4 maanden. In probabilistische gevoeligheidsanalyse, met willingness-to-pay drempel van $100.000,- per QALY was nivolumab-ipilimumab 99,9% van de tijd minder kosteneffectief dan chemotherapie.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns behandeling van aNSCLC met nivolumab-ipilimumab vergeleken met chemotherapie bij de huidige prijzen niet kosteneffectief is.

1.Courtney PT, Yip AT, Cherry DR et al. Cost-effectiveness of nivolumab-ipilimumab combination therapy for the treatment of advanced non-small cell lung cancer. JAM Network Open 2021;4:e218787

Summary: A Markov modelling study at the University of California, San Diego, evaluated the cost-effectiveness of the combination of nivolumab plus ipilimumab combination therapy compared with chemotherapy as first-line treatment for advanced NSCLC. Treatment with nivolumab-ipilimumab was associated with improved effectiveness of 0.50 QALYs at increased overall cost of $201,900 yielding an ICER of $401,700 per QALY. Probabilistic sensitivity analysis indicated that, at a willingness-to-pay threshold of $100,000 per QALY, nivolumab-ipilimumab combination therapy was less cost-effective than chemotherapy 99.9% of the time.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren