Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Kosteneffectiviteit van prostaat-RT voor nieuw-gediagnostiseerd laag-volume metastatisch prostaatcarcinoom


Dr. Nathaniel Lester-CollOp basis van resultaten van arm H van de STAMPEDE-studie wordt prostaat-radiotherapie (PRT) gezien als een behandeloptie voor laag-volume metastatisch prostaatcarcinoom. De kosteneffectiviteit van PRT is echter nog niet duidelijk. Een microsimulatie-modelstudie heeft de kostenveffectiviteit van toevoegen van PRT aan androgeendeprivatietherapie (ADT) voor nieuw-gediagnostiseerd laag-volume metastatisch hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC) onderzocht. Dr. Nathaniel Lester-Coll (University of Vermont, Burlington) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

Het model includeerde een gesimuleerd cohort van 10.000 mannen, in de leeftijd van 68 jaar, met laag-volume mHSPC. Op basis van resultaten van STAMPEDE-H werden effecten van toevoegen van PRT aan ADT op uitkomsten inclusief toxiciteiten geïnventariseerd. Het model liet zien dat vergeleken met alleen ADT, toevoegen van PRT aan ADT geassocieerd was met winst van QALYs en verlaging van kosten. Bij follow-up van 37 maanden was toevoeging van PRT aan ADT geassocieerd met winst van 0,16 QALYs (95%-bti 0,15-0,17) en reductie van netto kosten met USD 19.472 (95%-bti 23.096-37.362), en bij levenslange follow-up was toevoegen van PRT aan ADT geassocieerd met winst van 0,81 QALYs (95%-bti 0,73-0,89) en kostenreductie van USD 30.229 (95%-bti 23.096-37.362).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van PRT aan ADT voor nieuw-gediagnostiseerd laag-volume mHSPC kosteneffectief is.

1.Lester-Coll NH, Ades S, Yu JB et al. Cost-effectiveness of prostate radiation therapy for men with newly diagnosed low-burden metastatic prostate cancer. JAMA Network Open 2021;4:e2033787

Summary: A microsimulation modeling study found that addition of prostate radiation therapy to androgen deprivation therapy for newly diagnosed low-volume metastatic hormone-sensitive prostate cancer was associated with gain of QALYs and reduction of net costs.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren