Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Kwaliteit van leven in lange-termijn overlevers van ICI-behandeld gevorderd melanoom


Dr. Deborah KorensteinIntroductie van immuuncheckpointremmers (ICIs) voor de behandeling van gevorderd melanoom heeft geresulteerd in aanzienlijke verbetering van de overleving, zodat het aantal lange-termijn overlevers is toegenomen. De kwaliteit van leven van deze overlevers is niet goed onderzocht. Een analyse van Memorial Sloan Kettering Cancer Center heeft de QOL en symptoombelasting bepaald van patiënten die in leven waren tenminste één jaar na de start van ICI-therapie voor gevorderd melanoom. Dr. Deborah Korenstein en collega’s publiceren de analyse online in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De analyse includeerde 90 patiënten die in MSKCC waren behandeld, voornamelijk met ipilimumab plus nivolumab (53%) of pembrolizumab (41%). De meeste patiënten (71%) werden niet behandeld in het kader van een klinische studie. Op het moment van inclusie in de nu gepubliceerde analyse was de mediane tijd na start en voltooiing van de ICI-behandeling 40 respectievelijk 28 maanden. De geïncludeerde overlevers beantwoordden de QOL-vragenlijsten QLQ-C30, EuroQOL, CTCAE PRO-versie, en de Fatigue Severity Scale. Meer dan een kwart van de patiënten (28%) rapporteerde vermoeidheid, met hogere vermoeidheidsscores in vrouwen dan mannen. Twaalf procent rapporteerde slaapproblemen, twaalf procent spierpijn, en zeventien procent gewrichtspijn. Het zelf-beoordeelde niveau van functioneren was over het algemeen hoog. De overall QOL was excellent, hoewel 40% van de patiënten enige problemen met angst/depressie rapporteerde, en 31% enige problemen met pijn.

De onderzoekers concluderen dat overlevers van ICI-behandeld gevorderd melanoom relatief vaak vermoeidheid rapporteerden maar anderszins een matige symptoombelasting en goede kwaliteit van leven hadden.

1.Mamoor M, Postow MA, Lavery JA et al. Quality of life in long-term survivors of advanced melanoma treated with checkpoint inhibitors. J ImmunoTher Cancer 2020; 8:10.1136

Summary: An analysis of quality of life of advanced melanoma patients of Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) who survived at least one year after checkpoint inhibitor therapy found that survivors commonly reported fatigue but otherwise had moderate symptom burden and good QOL.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren