Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Kwaliteit van leven met cabazitaxel versus abirateron of enzalutamide voor mCRPC


Prof. Karim FizaziDe CARD-studie includeerde patiënten met metastisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) die eerder behandeld waren met docetaxel en vervolgens binnen twaalf maanden progressie hadden op abirateron of enzalutamide. De patiënten werden gerandomiseerd naar cabazitaxel of de andere androgeensignalering-gerichte remmer (dus enzalutamide of abirateron). Vorig jaar is gepubliceerd dat de mediane progressievrije overleving en overall survival significant langer waren in de cabazitaxel-arm dan in de controle-arm. Prof. Karim Fizazi (Institut Gustave Roussy, Villejuif) en collega’s publiceren nu in The Lancet Oncology analyses van de kwaliteit van leven in de studie.1

CARD werd uitgevoerd in 62 centra in 13 Europese landen. De studie includeerde 255 volwassen patiënten met een ECOG performance status 2 of beter. Ze werden 1:1 gerandomiseerd naar cabazitaxel (n=129) of abiraterone of enzalutamide (n=126). De mediane follow-up was 9,2 maanden (IQR 5,6-13,1). Pijnrespons werd gezien in 46% van de patiënten in de cabazitaxelgroep versus 19% van de patiënten in de abirateron- of enzalutamidegroep (p<0,001). De mediane tijd tot pijnprogressie was niet bereikt versus 8,5 maanden (HR 0,55; p=0,035). De mediane tijd tot symptomatische skeletgebeurtenissen was niet bereikt versus 16,7 maanden (HR 0,59; p=0,050). De mediane tijd tot verslechtering van de score op de FACT-P was 14,8 maanden versus 8,9 maanden (HR 0,72; p=0,21). Er was een significant behandelingseffect in verandering ten opzichte van baseline in de EQ-5D-5L utility index score ten gunste van cabazitaxel versus abirateron of enzalutamide (p=0,030), maar geen significant verschil voor verandering in de EQ-5D-5L visueel-analoge schaal (p=0,060).

De onderzoekers concluderen dat de eerder gepubliceerde verbetering in oncologische uitkomsten met cabazitaxel vergeleken met abirateron of enzalutamide voor mCRPC gepaard ging met verbetering van de kwaliteit van leven.

1.Fizazi K, Kramer G, Eymard J-C et al. Quality of life in patients with metastatic prostate cancer following treatment with cabazitaxel versus abiraterone or enzalutamide (CARD): an analysis of a randomised, multicentre, open-label, phase 4 study. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: QOL analyses of the CARD study (cabazitaxel versus abiraterone or enzalutamide for mCRPC) found that cabazitaxel compared with the other treatment improved pain response, time to pain progression, time to symptomatic skeletal events, and EQ-5D-5L utility index.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren