Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Kwaliteit van leven na adjuvante chemotherapie met of zonder bevacizumab voor klierpositief of hoog-risico kliernegatief mammacarcinoom

(0)2022-03-01 14:30   ( Nieuws )

Dr. Ann PartridgeBehandeling voor mammacarcinoom kan niet alleen korte-termijn impact op de gezondheid hebben, maar kan ook langere-termijn kwaliteit van leven (QOL) beïnvloeden. Een secundaire analyse van de multicenter fase 3-studie ECOG-ACRIN E5103 heeft deze invloed geïnventariseerd en factoren geïdentificeerd die geassocieerd zijn met verlaagde QOL na voltooiing van de behandeling. Dr. Ann Partridge (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1

De studie includeerde patiënten met klierpositief of hoog-risico kliernegatief mammacarcinoom. De patiënten werden na chirurgie gerandomiseerd naar doxorubicine, cyclofosfamide en paclitaxel met hetzij bevacizumab of placebo. Achttien maanden na inclusie kregen de patiënten een survey met betrekking tot QOL en gezondheidsstatus (EQ-5D-3L; EQ-VAS; FACT-B+4). Deze gegevens na achttien maanden waren beschikbaar voor 455 van de 519 gerandomiseerde patiënten (87,7%). Er waren geen significante verschillen in QOLof gezondheidsstatus tussen de bevacizumabgroep en de placebogroep. Tenminste enige pijn of ongemak werd gerapporteerd door 58% van de patiënten, en 38% rapporteerden symptomen van angst of depressie. Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met lagere QOL waren mastectomie met bestraling (versus borstsparende therapie) en Aziatisch of zwart ras (versus blank).

De onderzoekers concluderen dat in deze studie toevoeging van bevacizumab aan chemotherapie niet geassocieerd was met QOL na achttien maanden. Een substantieel percentage van de patiënten rapporteerde pijn of ongemak en angst of depressie; wijzend op persistente consequenties voor fysiek en psychosociaal welzijn in deze zwaar-behandelde populatie.

1.Rosenberg SM, O’Neill A, Sepucha K et al. Quality of life following receipt of adjuvant chemotherapy with and without bevacizumab in patients with lymph node-positive and high-risk lymph node-negative breast cancer. JAMA Network Open 2022;5:e220254

Summary: Secondary analysis of the multicenter phase 3 E5103 study found that among patients receiving adjuvant chemotherapy with or without bevacizumab for lymph node-positive or high-risk lymph node-negative breast cancer, addition of bevacizumab to chemotherapy was not negatively associated with QOL at 18 months. A substantial proportion of patients reported problems related to pain or discomfort and anxiety or depression, demonstrating persistent consequences for physical and psychosocial well-being in this heavily treated population.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren