Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lage-dosering aspirine voor chemopreventie van longmaligniteiten


Er is geen consensus over de associatie tussen gebruik van lage-dosering aspirine en het risico van longcarcinoom. Een retrospectieve cohortstudie in Zuid-Korea heeft deze associatie onderzocht. Prof. Eun-Hee Ha (Ewha Womans University, Seoel) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Network Open.1

De studie is gebaseerd op gegevens in de Koreaanse Nationale Gezondheidsinformatie-database over de periode van begin 2002 tot eind 2015. De studie includeerde 12.969.400 personen in de leeftijd van veertig tot vijfentachtig jaar, zonder geschiedenis van longmaligniteit tussen begin 2006 en eind 2010, en geen gebruik van standaard-dosering aspirine gedurende zes maanden tussen begin 2002 en eind 2010. De onderzoekers berekenden voor iedere deelnemer de duur van gebruik van lage-dosering aspirine tussen begin 2002 en eind 2010. Het eindpunt van de studie was diagnose van een longmaligniteit tussen begin 2011 en eind 2015.

In 63.040 werd tijdens de follow-up een longmaligniteit gezien. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 66,4 jaar (SD 9,3); 71,6% van de patiënten waren mannen. De incidentie was 98,8 per 100.000 persoonsjaren. De duur van gebruik van lage-dosering aspirine was nul jaar voor 84,7% van de deelnemers, één of twee jaar voor 5,8%, drie of vier jaar voor 3,9%, vijf of zes jaar voor 2,9%, zeven of acht jaar voor 1,9%, en negen jaar voor 0,9%. De figuur laat zien dat het risico van longmaligniteiten afnam met toenemende duur van gebruik van lage-dosering aspirine. Vanaf vijf jaar gebruik was de risicoverlaging statistisch significant. In gestratificeerde analyses werd de sterkste risicoverlaging gezien onder personen ouder dan 64 jaar en onder personen zonder diabetes.

De onderzoekers concluderen dat de studie een matige inverse associatie heeft laten zien tussen langdurig gebruik van lage-dosering aspirine en het risico van longmaligniteiten.

1.Ye S, Lee M, Lee D et al. Association of long-term use of low-dose aspirin as chemoprevention with risk of lung cancer. JAMA Network Open 2019;2:e190185

Summary: A nationwide, retrospective, cohort study in South Korea found a modest inverse association inverse association between use of low-dose aspirin for more than 5 years and risk of lung cancer, particularly among elderly participants and among people without diabetes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren