Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lage-extremiteiten lymfoedeem na SLN-mapping versus lymfadenectomie tijdens chirurgie voor endometriumcarcinoom


Adventisten vormen een religieuze stroming die uit ongeveer 200 verschillende bewegingen bestaat. Over de hele wereld telt de stroming 22 miljoen gelovigen, onder wie veel vegetariërs. Een analyse in de Verenigde Staten heeft de incidentie van maligniteiten en all-cause mortaliteit onder adventisten vergeleken met die in de niet-rokende algemene bevolking. Prof. Gary Fraser (Universiteit van Loma Linda, CA) en collega’s publiceren de analyse vandaag online in Cancer.1

De analyse is gebaseerd op resultaten van de Adventist Health Study 2 (AHS-2) voor Adventisten en de National Longitudinal Mortality Study (NLMS) en de SEER-substudie voor de algemene bevolking. Onder zwarte populaties was de all-cause mortaliteit significant lager in AHS-2 dan in NLMS (HR 0,64; 95%-bti 0,59-0,69). Dit was ook het geval voor de incidentie van alle typen maligniteiten tezamen (HR 0,78; 95%-bti 0,68-0,88). Gecombineerde analyse voor alle rassen liet eveneens een lagere all-cause mortaliteit zien in de groep AHS-2 deelnemers van 65 jaar oud vergeleken met 65-jarige NLMS-deelnemers (HR 0,67; 95%-bti 0,64-0,69) en in de groepen van 85 jaar oud (HR 0,78; 95%-bti 0,75-0,81); dit was ook het geval voor de maligniteiten-mortaliteit (HR 0,70; 95%-bti 0,64-0,74). De overleving van zwarte AHS-2 mannen was langer dan die van gematchte blanke mannen in NLMS.

De onderzoekers concluderen dat de all-cause mortaliteit en incidentie van maligniteiten substantieel lager waren onder adventisten dan onder gematchte personen in de algemene bevolking.

1.Fraser GE, Cosgrove CM, Mashchak AD et al. Lower rates of cancer and all-cause mortality in an Adventist cohort compared with a US Census population. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis in the cohort of the Adventist Health Study 2 found substantially lower rates of all-cause mortality and cancer incidence among Adventists compared to nonsmokers in US Census populations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren