Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn cardiale uitkomsten van adjuvant lapatinib plus trastuzumab voor HER2-positief mammacarcinoom


Dr. Evandro de AzambujaCardiotoxiciteit is een belangrijke bijwerking van trastuzumab (T) voor mammacarcinoom. Er is minder bekend over cardiotoxiciteit van duale HER2-blokkade met trastuzumab plus lapatinib (T+L), een regime dat wordt gebruikt in de metastatische setting. Een subanalyse van de ALTTO studie heeft de cardiac adverse events geïnventariseerd van T of concomitant T+L voor vroeg-stadium HER2-positieve ziekte. Dr. Evandro de Azambuja (Jules Bordet Instituut, Brussel) en collega’s publiceren de analyse vandaag online in het British Journal of Cancer.1

De nu gepubliceerde analyse van de Adjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab Treatment Optimization Trial heeft betrekking op 4190 patiënten die werden gerandomiseerd naar T of T+L, beide groepen in combinatie met chemotherapie. Na mediaan 6,9 jaar follow-up waren cardiale gebeurtenissen (CE) gezien in 363 patiënten (8,6%): 7,9% van de patiënten in de T+L-arm versus 9,3% van de patiënten in de T-arm (OR 0,85; 95%-bti 0,68-1,05). Tijdens de anti-HER2 behandeling werden 270 CE gezien (6,4% van de patiënten) en tijdens de follow-up 93 (2,2%). De mediane time to onset van de CE was 6,6 maanden (IQR 3,4-11,7). De meeste CE (n=265; 73%) waren asymptomatisch; 94 CE (26%) waren symptomatisch, en vier patiënten overleden aan CE (1%). Recovery van de CE werd gezien in 301 patiënten (83,4%). Risicofactoren voor CE waren baseline LVEF < 55% (versus > 64%; OR 3,1; 95%-bti 1,54-6,25), diabetes mellitus (OR 1,85; 95%-bti 1,25-2,75), BMI > 30 kg/m2 (versus < 25 kg/m2 OR 2,21; 95%-bti 1,40-3,49), cumulatieve dosering van doxorubicine ≥ 240 mg/m2 (OR 1,36; 95%-bti 1,01-1,82), en cumulatieve dosering van epirubicine ≥ 480 mg/m2 (OR 2,33; 95%-bti 1,55-3,51).

De onderzoekers concluderen dat duale HER2-blokkade met T+L vanuit cardiaal perspectief veilig is na geëigende selectie van patiënten op basis van cardiale risicofactoren.

1.Eiger D, Pondé NF, Agbor-Tarh D et al. Long-term cardiac outcomes of patients with HER2-positive breast cancer treated in the adjuvant lapatinib and/or trastuzumab treatment optimization trial. Br J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A subanalysis of the ALTTO study found that dual HER2 blockade for HER2-positive early stage breast cancer in properly selected patients is a safe regime from a cardiac perspective.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren