Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn follow-up en validatie van risicogroepen onder patiënten met orofarynxcarcinoom


Dr. Carole FakhryDe Radiation Therapy Oncology Group (RTOG)-0129 studie vormde de basis voor risico-gebaseerde therapeutische intensificatiestudies voor orofarynxcarcinoom (OPC). Het is niet bekend of de overall survival schattingen voor laag-, intermediair-, en hoog-risico OPC ook gelden voor andere datasets. Dr. Carole Fakhry (Johns Hopkins University, Baltimore MD) en collega’s hebben de RTOG-0129 resultaten gevalideerd in de onafhankelijke RTOG-0522 studie, en hebben onderzocht of de verschillende risicogroepen van RTOG-0129 blijven bestaan na vijf jaar follow-up. Ze publiceren hun bevindingen online in Cancer.1

RTOG-0129 onderzocht standaard versus hypogefractioneerde radiotherapie met concurrent cisplatine voor OPC in 260 patiënten met mediane follow-up 7,9 jaar (range 1,7-9,9 jaar), en RTOG-0522 evalueerde cisplatine en hypogefractioneerde RT met of zonder cetuximab voor OPC in 287 patiënten met 4,7 jaar follow-up (range 0,1-7,0 jaar). De eerder-gerapporteerde OS-verschillen tussen de risicogroepen van RTOG-0129 bleven ook na vijf jaar follow-up bestaan. In RTOG-0522 was de vijf-jaars OS in de laag-, intermediair-, en hoog-risicogroep 88,1%; 69,9%; en 45,1% (p trend <0,001). De vijf-jaars PFS in de drie groepen was 72,9%; 56,1%; en 42,2%. In RTOG-0522 werd een groep patiënten met very good risk onderscheiden (p16-positieve ziekte, ten hoogste tien pakjaren rookgeschiedenis, T1-T2 ziekte met ipsilaterale lymfklieren kleiner dan 6 mm); in deze groep was de vijf-jaars OS 93,8% en de vijf-jaars PFS 82,2%. Acute en late toxiciteiten waren vergelijkbaar voor overeenkomende risicogroepen in beide studies.

De onderzoekers concluderen dat de RTOG-0129 risicogroepen na vijf jaar follow-up bleven bestaan, en reproduceerbaar waren in RTOG-0522.

1.Fakhry C, Zhang Q, Gillison ML et al. Validation on NRG oncology/RTOG-0129 risk groups for HPV-positive and HPV-negative oropharyngeal squamous cell cancer: implications for risk-based therapeutic intensity trials. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: Results of the RTOG-0129 study formed the basis for risk-based therapy for oropharyngeal cancer. Five-year follow-up of the study confirmed that the risk groups persisted at 5 years. The risk groups were reproducible in the RTOG-0522 study, although there was variability in the risk estimates.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren