Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn follow-up van hoge-dosering cytarabine en autoSCT voor mantelcellymfoom


Prof. Olivier HermineDe multinationale fase 3-studie MCL Younger includeerde patiënten jonger dan 66 jaar met niet-eerder behandeld gevorderd stadium mantelcellymfoom (MCL). De patiënten werden gerandomiseerd naar inductie met alternerend R-CHOP/R-DHAP gevolgd door hoge-dosering cytarabine-bevattende myeloablatieve chemoradiotherapie en autoSCT (R-DHAP arm) of naar R-CHOP met standaard myeloablatieve chemoradiotherapie en autoSCT (R-CHOP arm). Prof. Olivier Hermine (Université Paris Descartes, Frankrijk) en collega’s publiceren in het Journal of Clinical Oncology lange-termijn follow-up resultaten van de studie.

De mediane follow-up op het moment van de nu gepubliceerde analyse was 10,6 jaar. De tijd tot falen van de behandeling was 8,4 jaar in de R-DHAP arm versus 3,9 jaar in de R-CHOP arm (HR 0,59; p=0,038). De mediane overall survival werd niet bereikt in de R-DHAP arm en was 11,3 jaar in de R-CHOP arm (niet-gecorrigeerde HR 0,80; p=0,12). Dit verschil werd statistisch significant na correctie voor de Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index (HR 0,74; p=0,038) en MIPI plus Ki-67 (HR 0,60; p=0,0066). De incidentie van secundaire hematologische maligniteiten na tien jaar was 4,5% in de R-DHAP arm en 1,4% in de R-CHOP arm.

De onderzoekers concluderen dat de R-DHAP arm vergeleken met de R-CHOP arm een significant betere tijd tot falen van de behandeling had en betere OS-uitkomsten.

1.Hermine O, Jiang L, Walewski J et al. High-dose cytarabine and autologous stem-cell transplantation in mantle cell lymphoma: long-term follow-up of the randomized Mantle Cell Lymphoma Younger trial of the European Mantle Cell Lymphoma Network. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Long-term follow-up of the phase 3 MCL Younger trial found better time to treatment failure and better overall survival with addition of high-dose cytarabine to the conditioning regimen of autoSCT for previously untreated advanced mantle cell lymphoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren