Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn follow-up van multicenterstudie van pediatrische ovariële nonseminoom kiemceltumoren


Dr. Brice FresneauDe Franse multicenterstudie TGM95 registreert sinds 1995 prospectief kinderen en adolescenten (leeftijd tot en met 18 jaar) met ovariële nonseminoom kiemceltumoren (NS-GCT). De patiënten ondergaan indien mogelijk resectie, waarna patiënten met gelokaliseerde tumoren (FIGO-stadium IA; laag-risico; LR) geen adjuvante behandeling krijgen. Patiënten met intermediair risico ziekte (IR; FIGO-stadium IC-II-III en AFP < 15.000 ng/ml) krijgen drie tot vijf cycli vinblastine-bleomycine –cisplatine. Patiënten met hoog-risico ziekte (HR ; AFP ≥ 15.000 ng/ml of metastatisch) krijgen vier tot zes cycli etoposise-ifosfamide-cisplatine. Dr. Brice Fresneau (Institut Gustave-Roussy, Villejuif) en collega’s publiceren in het International Journal of Cancer lange-termijn follow-up van de eerste 77 patiënten.1

De mediane leeftijd bij inclusie was twaalf jaar. Veertien patiënten hadden laag-risico, 26 intermediair-risico, en 37 hoog-risico ziekte. De mediane follow-up was 13,4 jaar. Recidief werd gezien in acht patiënten, in alle gevallen binnen twee jaar na de behandeling. In vier patiënten werden contralaterale teratomen gezien. Zes patiënten overleden: twee aan GCT, twee aan AML, en twee aan niet-maligne oorzaken. De vijf-jaars gebeurtenisvrije overleving was 88,2% (95%-bti 79-94) en de vijf-jaars overall survival 94,6% (95%-bti 87-98). Patiënten die geen bilaterale gonadectomie ondergingen ontwikkelden spontane puberteit, en 41% had tenminste één zwangerschap. Onder de 69 patiënten die platina-bevattende therapie kregen werd chronische nierziekte gezien in vier patiënten en ototoxiciteit in drie.

De onderzoekers concluderen dat kinderen met NS-GCTs goede prognose hebben met weinig late sequelae van de behandeling. Regelmatige monitoring is vereist vanwege het risico van contralateraal teratoom.

1.Pavone R, Pacquement H, Pasquet M et al. Childhood ovarian non-seminomatous germ-cell tumors: a highly curable disease with few long-term treatment-related toxicities. Results of the French TGM95 study. Int J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: The French multicenter TGM92 study found that childhood ovarian non-seminomatous germ cell tumors have an excellent prognosis with few late treatment-related effects. The low-intensive etoposide-free VBP regimen could be used in children with intermediate risk disease. Regular monitoring of the remaining ovary is needed due to the risk of contralateral mature teratoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren