Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn follow-up van multinationale fase 2-studie van erdafitinib voor gevorderd urotheelcarcinoom


Prof. Arlene Siefker-RadtkeErdafitinib is een pan-FGFR tyrosinekinaseremmer. De multinationale fase 2-studie BLC2001 evalueerde erdafitinib voor eerder-behandeld gevorderd urotheelcarcinoom (UC) met gespecificeerde FGFR-veranderingen. In 2019 is gepubliceerd dat met mediaan 11 maanden follow-up respons werd gezien in 40% van de patiënten. Prof. Arlene Siefker-Radtke (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren nu in The Lancet Oncology lange-termijn resultaten van de studie.1

BLC2001 werd uitgevoerd in 126 centra in veertien landen. De studie includeerde 101 volwassen patiënten met lokaal-gevorderd en niet-resectabel of metastatisch FGFR-veranderd UC, een ECOG performance status 2 of beter, en progressie na tenminste één lijn systemische chemotherapie. De patiënten kregen oraal erdafitinib 8 of 9 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt was lokaal-beoordeelde objectieve respons.
Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 24,0 maanden (IQR 22,7-26,6). Objectieve respons werd gezien in 40 patiënten (ORR 40%; 95%-bti 30-49). Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen. Graad 3 of 4 treatment-emergent adverse events werden gerapporteerd voor 72 patiënten (71%); met name stomatitis (14% van de patiënten) en hyponatremie (11%). Er waren geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat met langere follow-up erdafitinib consistente activiteit had voor lokaal-gevorderd of metastatisch UC met FGFR-veranderingen. Het veiligheidsprofiel was manageable.

1.Siefker-Radtke AO, Necchi A, Park SH et al. Efficacy and safety of erdafitinib in patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma: long-term follow-up of a phase 2 study. Lancet Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Long-term follow-up of the multinational phase 2 BLC2001 trial found consistent activity and manageable safety of erdafitinib for locally advanced or metastatic urothelial carcinoma with prespecified FGFR alterations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren