Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn follow-up van patiënten met nodulair lymfocyten-predominant Hodgkin lymfoom

(0)2019-10-20 15:00   ( Nieuws )

Prof. Andreas EngertDe optimale behandeling van niet-gediagnostiseerd nodulair lymfocyten-predominant Hodgkin lymfoom (NLPHL) is niet goed gedefinieerd. Een retrospectieve analyse van studies van de Deutsche Hodgkin Studiengruppe (GHSG) heeft lange-termijn uitkomsten geïnventariseerd van patiënten die verschillende eerstelijns behandeling hadden gekregen voor NLPHL. Prof. Andreas Engert (Universiteit van Keulen) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1

In de gerandomiseerde studies HD7 tot en met HD15 van de GHSG werden 471 patiënten met nieuw-gediagnostiseerd NLPHL stadium-aangepast behandeld. De behandeling bestond uit alleen radiotherapie, alleen chemotherapie, of gecombineerde-modaliteit benaderingen. Er waren 251 patiënten met vroeg-stadium, 76 patiënten met intermediair-stadium, en 144 patiënten met gevorderd-stadium ziekte. De mediane leeftijd bij diagnose was 39 jaar (range 16-75) en de meeste patiënten waren mannen (75,8%). De mediane follow-up was 9,2 jaar. Voor alle patiënten tezamen was de tien-jaars progressievrije overleving 75,5% en de mediane overall survival 92,1% (vroeg stadium 79,9% en 93,3%; intermediair stadium 72,1% en 96,2%; gevorderd stadium 68,8% en 87,4%). Ontwikkeling van secundaire maligniteit werd gezien in 48 patiënten (10,2%). Er waren 43 patiënten die overleden, onder wie tien aan NPLHL, twintig aan secundaire maligniteiten, en dertien aan oorzaken die mogelijk samenhingen met de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat NLPHL-patiënten die behandeld werden volgens de GHSG-protocollen overall goede uitkomsten hadden. Wel is verdere verbetering van de behandelingen nodig voor het verminderen van toxiciteit in patiënten met standaard-risico ziekte en verbeteren van de prognose van patiënten met hoog-risico ziekte.

1.Eichenauer DA, Plütschow A, Fuchs M et al. Long-term follow-up of patients with nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma treated in the HD7 to HD15 trial: a report from the German Hodgkin Study Group. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A retrospective analysis of the German HD7 to HD15 studies found that patients with nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma, who had received HL-directed first-line treatment in randomized German Hodgkin Study Group trial protocols, overall had a good outcome (10-years PFS 75.5%; 10-years OS 92.1%). Treatment optimization is necessary to reduce toxicity in standard-risk patients and to improve prognosis in high-risk patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren