Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn gezondheidsuitkomsten onder overlevers van Wilms tumor

(0)2023-01-25 16:00   ( Nieuws )

Dr. Brent WeilWilms tumor (WT) is de meest-voorkomende maligniteit in de nieren van kinderen in de leeftijd tot vijf jaar. Vorderingen in de diagnose en behandeling hebben geresulteerd in sterke verbetering van de prognose. Dit leidt tot een toename van overlevers van WT. Een analyse onder overlevers van WT in het cohort van de Childhood Cancer Survivor Study heeft lange-termijn gezondheidsuitkomsten geïnventariseerd. Dr. Brent Weil (Harvard Medical School, Boston MA) en collega’ publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1

De analyse includeerde 2008 tenminste-vijf-jaar overlevers van unilateraal WT. Tijdens gemiddeld 35 jaar follow-up overleden 142 van deze patiënten, overeenkomend met een standardized mortality ratio 2,9 (95%-bti 2,5-3,5) en een 35-jaars cumulatieve incidentie van overlijden van 7,8% (6,3-9,2). De 35-jaars cumulatieve incidentie van any graad 3-5 chronische gezondheidsaandoening (CHC) was 34,1% (95%-bti 30,7-37,5), overeenkomend met een rate ratio vergeleken met broers of zusters 3,0 (2,6-3,5). Overlevers die naast nefrectomie alleen vincristine en actinomycine D (VA) hadden gekregen hadden een all-cause mortaliteit vergelijkbaar met die van de algemene bevolking (SMR 1,0; 95%-bti 0,5-1,7) en een matig verhoogd risico van graad 3 of hoger CHCs vergeleken met broers en zusters (RR 1,5; 1,1-2,0) maar hadden een sterk verhoogd risico van intestinale obstructie (RR 9,4; 3,9-22,2) en nierfalen (RR 11,9; 4,2-33,6). De risico’s van graad 3 of hoger CHCs (darmobstructie, nierfalen, premature ovariuminsufficiëntie, en hartfalen) namen toe met toenemende intensiteit van de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat (omdat tegenwoordig 40% van de patiënten met nieuw-gediagnostiseerd WT alleen VA krijgt) te verwachten valt dat de last van late mortaliteit/morbiditeit in komende decennia zal afnemen. Desondanks blijft het risico van CHCs in WT-overlevers verhoogd.

1.Weil BR, Murphy AJ, Liu Q et al. Late health outcomes among survivors of Wilms tumor diagnosed over three decades: a report from the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: A study among five-year survivors of unilateral Wilms tumor found that survivors receiving treatment limited to nephrectomy, vincristine, and actinomycin D experience rates of late chronic health conditions and mortality that are largely comparable with noncancer populations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren