Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn HRQOL na adjuvante dose-dense versus standaard drie-weekse chemotherapie voor hoog-risico mammacarcinoom


Prof. Yvonne BrandbergDe fase 3-studie Panther in 86 centra in Zweden, Duitsland, en Oostenrijk randomiseerde vrouwen, in de leeftijd van 65 jaar of jonger, na chirurgie voor niet-metastatisch klierpositief of hoog-risico kliernegatief mammacarcinoom naar tailored dose-dense of standaard drie-wekelijkse chemotherapie. Eerder is gepubliceerd dat in de dose-dense groep de gebeurtenisvrije overleving beter was dan in de standaard-groep, maar ten koste van slechtere HRQOL aan het eind van de behandeling. In de Zweedse studiecentra, met tezamen 780 patiënten, is de HRQOL-bepaling voortgezet tot zestien maanden na randomisatie. Prof. Yvonne Brandberg (Karolinska Instituut, Stockholm) en collega’s publiceren de lange-termijn HRQOL-analyse online in Breast Cancer Research and Treatment.1

Op zes tijdstippen tussen randomisatie en zestien maanden follow-up beantwoordden de deelneemsters de QLQ-C30 en de QLQ-BR23 vragenlijsten. De responspercentages liepen uiteen van 93% (728/780) bij aanvang tot 74% (557/750) na zestien maanden. De HRQOL nam tijdens de behandeling af in beide groepen, en was aan het eind van de behandeling statistisch significant lager in de dose-dense groep dan in de standaard groep voor algemene gezondheis, fysiek functioneren, rol functioneren, sociaal functioneren, vermoeidheid, seksueel functioneren, en effecten van systemische therapie. Na de behandeling nam de HRQOL weer toen, en na zestien maanden waren in beide groepen de HRQOL-niveaus terug op baseline-niveau.

De onderzoekers concluderen dat de ongunstige HRQOL-impact van dose-dense chemotherapie na afloop van de behandeling niet langer waarneembaar was.

1.Brandberg Y, Johansson H, Helström M et al. Long-term (up to 16 months) health-related quality of life after adjuvant tailored dose-dense chemotherapy vs. standard three-weekly chemotherapy in women with high-risk early breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: The phase 3 Panther trial found that adjuvant tailored dose-dense chemotherapy compared to standard chemotherapy for high-risk early breast cancer was associated with worse HRQOL during treatment, but that HRQOL recovered after the end of the treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren