Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn incidentie van significant gehoorverlies in overlevers van maligniteiten tijdens de jeugd


Gehoorverlies (HL) is een belangrijk laat gevolg onder childhood cancer survivors (CCSs). De associatie van HL onder CCSs met specifieke blootstelling is niet duidelijk. Een analyse onder CCSs in Ontario (Canada) heeft de lange-termijn incidentie van en voorspellers van HL geïnventariseerd. Dr. Sumit Gupta (The Hospital for Sick Children, Toronto) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1
De studie includeerde overlevers na een diagnose van een maligniteit voor de leeftijd van achttien jaar tussen begin 1987 en eind 2016 (n=11.842) en gematchte controlepersonen (n=59.210). Significant gehoorverlies werd gedefinieerd als gebruik van gehoorversterkende apparaten (HADs).

Het risico van HAD-gebruik was ruim twaalf maal hoger onder de overlevers dan onder de controlepersonen (HR 12,8; p<0,001). De cumulatieve incidentie van HAD-gebruik was 2,1% (95%-bti 1,7-2,5) twintig jaar na de diagnose en 6,4% (2,8-12,1) dertig jaar na de diagnose. De dertig-jaar incidentie was het hoogst onder overlevers van neuroblastoom (10,7%; 3,8-2,5) en hepatoblastoom (16,2%; 8,6-26,0). Een voorspeller van HAD-gebruik in multivariate analyse was leeftijd nul tot vijf jaar bij diagnose (versus vijf tot tien HR 2,2; p<0,001). Cumulatieve blootstelling aan cisplatine lager dan 200 mg/m2 was vergeleken met geen blootstelling niet geassocieerd met hoger risico van HD-gebruik, maar blootstelling aan hogere cumulatieve dosering van 200 mg/m2 was wel geassocieerd met hoger risico. Ook voor radiotherapie naar hersenen of hoofd was er een drempelwaarde waarboven het risico van HAD-gebruik begon toe te nemen (32,00 Gy). Blootstelling aan carboplatine was niet geassocieerd met risico van HAD-gebruik.

De onderzoekers concluderen dat CCSs een verhoogd risico van HL hadden. Het risico bleef toenemen tussen twintig en dertig jaar na de diagnose. Voor blootstelling aan cisplatine en radiotherapie bestonden drempelwaarden waarboven het HL-risico toenam.

1.Beyea JA, Lau C, Cooke B et al. Long-term incidence and predictors of significant hearing loss requiring hearing assistive devices among childhood cancer survivors: a population-based study. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis among childhood cancer survivors and matched controls in Ontario found that the survivors were at elevated risk of hearing loss requiring hearing amplification devices (HR 12.8) with a cumulative incidence of 2.1% at 20 years and 6.4% at 30 years post-diagnosis. The analysis identified thresholds of cisplatin and radiation exposure above risk increased substantially.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren