Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn neurocognitieve en psychosociale uitkomsten na AML in kinderen


Dr. Kristen StefanskiOverlevers van AML tijdens de jeugd hebben verhoogde risico’s van ongunstige late gezondheidsuitkomsten van de behandeling. Een analyse in het cohort van de Childhood Cancer Survivor Study heeft lange-termijn neurocognitieve en psychosociale uitkomsten in overlevers van childhood AML geïnventariseerd. Dr. Kristen Stefanski (Kinderziekenhuis van Akron OH) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of the National Cancer Institute.1

De analyse includeerde 482 tenminste-vijf-jaar overlevers van AML tijdens de jeugd. De mediane leeftijd bij diagnose was 8 jaar (range 0-20) en mediane leeftijd op het moment van de nu gepubliceerde analyse was 30 jaar (range 18-49). Onder deze overlevers hadden 183 beenmergtranplatatie ondergaan (BMT-groep) en 299 intensieve chemotherapie zonder BMT (IC-groep). Als controlegroep includeerde de analyse 3190 siblings van de overlevers, met een mediane leeftijd op het moment van de analyse 32 jaar (range 18-58). De deelnemers beantwoordden vragenlijsten over emotionele distress (BSI-18), neurocognitieve problemen (CCSS neurocognitive questionnaire), gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (SF-36), en social attainment. De uitkomsten werden gedichotomiseerd (wel versus geen stoornis) op grond van geaccepteerde criteria.

Vergeleken met de siblings hadden de AML-overlevers hogere waarschijnlijkheid van stoornis in emotionele uitkomsten (RR 2,19; 95%-bti 1,51-3,18), neurocognitieve uitkomsten (2,03; 1,47-2,79), en fysieke kwaliteit van leven uitkomsten (2,71; 1,61-4,56). De overlevers hadden verhoogd risico van lager opleidingsniveau (1,15; 1,03-1,30), werkloosheid (1,41; 1,16-1,71), lager inkomen (1,39; 1,17-1,65), en leven zonder partner (1,33; 1,17-1,51). Voor geen van de uitkomsten waren er significante verschillen tussen de BMT-groep en de IC-groep.

De onderzoekers concluderen dat overlevers van AML tijdens de jeugd vergeleken met hun siblings verhoogd risico hadden van psychosociale stoornis. BMT-behandeling resulteerde niet in verdere verhoging van het risico.

1.Stefanski KJ, Anixt JS, Goodman P et al. Long-term neurocognitive and psychosocial outcomes after acute myeloid leukemia: a Childhood Cancer Survivor Study report. J Natl Cancer Inst 2020; epub ahead of print

Summary: Analysis in the cohort of the Childhood Cancer Survivor Study found that survivors of childhood AML were at increased risk of psychsocial impairment compared to siblings. Bone marrow transplantation did not confer additional risk of psychosocial late effects compared to treatment without BMT.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren