Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn overleving met chemotherapie voor niet-metastatisch mammacarcinoom in oudere vrouwen


Dr. Adena ScheerVrouwen in de leeftijd van 70 jaar of ouder zijn ondervertegenwoordigd in studies die chemotherapie voor niet-metastatisch mammacarcinoom (NMBC) evalueren. Een analyse van de SEER-database heeft overall survival met chemotherapie voor invasief NMBC in oudere vrouwen geïnventariseerd. Dr. Adena Scheer (University of Toronto, Canada) en collega’s publiceren de analyse in Breast Cancer Research and Treatment.1In de SEER-database identificeerden de onderzoekers 109.239 vrouwen in de 70+ leeftijd met een diagnose NMBC tussen begin 2010 en eind 2017. Onder deze vrouwen kregen 17.961 chemotherapie (16%). Patiënten die chemotherapie kregen waren jonger (mediaan 73,0 jaar versus 77,0 jaar), hadden meer gevorderde ziekte (stadium III: 25% versus 5,2%), en ondergingen vaker mastectomie (50% versus 33%). Het vijf-jaars OS-percentage was 77,8% (95%-bti 76,9-78,6) in de 70+ chemotherapiegroep en 60,2% (57,5-63,1) in de 80+ chemotherapiegroep. Meer-recente diagnose, geen geschiedenis van eerdere maligniteit, en radiotherapie waren geassocieerd met betere BC-specifieke overleving (BCSS). Hogere leeftijd, hogere tumorgraad, gevorderd stadium, en HER2-negatieve ziekte waren geassocieerd met slechtere BCSS. Vrouwen ouder dan 80 jaar hadden slechtere BCSS dan vrouwen in de leeftijd van 70 tot en met 79 jaar (adjusted subdistribution HR 1,62; 95%-bti 1,43-1,84).

De onderzoekers concluderen dat oudere vrouwen goede overleving kunnen hebben met chemotherapie voor NMBC. Oudere vrouwen met HER2-positieve ziekte hadden het meeste baat bij chemotherapie.

1.Castelo M, Lu J, Paszat L et al. Long-term survival in elderly women receiving chemotherapy for non-metastatic breast cancer: a population-based analysis. Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: Analysis of the SEER database found that elderly women (≥ 70 years) could achieve good survival after chemotherapy for non-metastatic breast cancer.Those with HER2-positive disease had superior survival, reinforcing benefit in this population.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren