Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn overleving na eerstelijns chemotherapie met of zonder pembrolizumab voor gevorderd nsqNSCLC


Dr. Mark AwadCohort G van de fase 2-studie KEYNOTE-021 randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd niet-squameus niet-kleincellig longcarcinoom voor de duur van ten hoogste twee jaar naar pemetrexed-carboplatine chemotherapie met (n=60) of zonder (n=63) pembrolizumab 200 mg iedere drie weken. In 2016 is gepubliceerd dat de ORR hoger was in de chemotherapie plus pembrolizumabgroep dan in de alleen-chemotherapiegroep (55% versus 29%; p=0,0016). Dr. Mark Awad (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren nu online in het Journal of Thoracic Oncology lange-termijn uitkomsten van de studie.1

De mediane follow-up ten tijde van de nu gepubliceerde analyse was 49,4 maanden. De ORR was 58% versus 33% in de groepen met respectievelijk zonder pembrolizumab. De mediane progressievrije overleving in de twee groepen was 24,5 versus 9,9 maanden (HR 0,54; 95%-bti 0,35-0,88) ongeacht de PD-L1 status van de tumoren. Ondanks 70% crossover bij progressie in de alleen-chemotherapiegroep naar anti-PD-L1 therapie was de mediane overall survival significant hoger in de pembrolizumab-chemotherapiegroep (34,5 maanden) dan in de alleen-chemotherapiegroep (21,1 maanden; HR 0,71; 95%-bti 0,45-1,12). Van de twaalf patiënten die twee jaar pembrolizumab-behandeling voltooiden waren er elf nog in leven op het moment van data cutoff, met 100% respons na drie jaar. Graad 3 tot en met 5 treatment-related adverse events werden gezien in 39% van de patiënten in de pembrolizumab-chemotherapiegroep versus 31% van de patiënten in de alleen-chemotherapiegroep.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van pembrolizumab aan eerstelijns pemetrexed-carboplatine chemotherapie resulteerde in significante verbetering van de uitkomsten van gevorderd nsqNSCLC, met duurzaam klinisch profijt in patiënten die twee jaar pembrolizumab voltooiden.

1.Awad MA, Gadgeel SM, Borghaei H et al. Long-term overall survival from KEYTNOTE-021 cohort G: pemetrexed and carboplatin with or without pembrolizumab as first-line therapy for advanced nonsquamous NSCLC. J Thor Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Long-term follow-up of the randomised phase 2 study KEYNOTE-021 cohort G found that in patients with untreated advanced nonsquamous NSCLC addition of pembrolizumab to pemetrexed-carboplatin chemotherapy resulted in improved response and survival, with durable clinical benefit in patients who completed 2 years of therapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren