Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn overleving na toevoeging van carboplatine aan neoadjuvant P-CEF voor HER2-negatief mammacarcinoom


Prof. Hiroji IwataIn eerdere studies is gezien dat toevoeging van carboplatine aan neoadjuvante chemotherapie voor triple-negatief mammacarcinoom (TNBC) het percentage patiënten met pathologisch complete respons verbeterde. De lange-termijn overlevingsimpact van deze toevoeging is nog niet bekend. Een gerandomiseerde multicenterstudie in Japan heeft nu de impact van toevoeging van carboplatine aan neoadjuvante P-CEF (paclitaxel, cyclofosfamide, epirubicine, 5-fluorouracil) chemotherapie op ziektevrije overleving en overall survival onderzocht. Prof. Hiroji Iwata (Universiteit van Nagoya) en collega’s publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 179 patiënten met stadium II of III HER2-negatief mammacarcinoom, die werden gerandomiseerd naar vier drie-weekse cycli van carboplatine (dag één) plus paclitaxel (dagen één, acht, en vijftien) of alleen paclitaxel; in beide armen gevolgd door vier drie-weekse cycli CEF. Van deze patiënten waren 154 beschikbaar voor lange-termijn follow-up. De mediane follow-up was 6,6 jaar (range 0,7-8,0 ). De patiënten die pCR hadden bereikt (28 met CP-ECF; 16 met P-ECF) hadden langere DFS (HR 0,15; p=0,008) dan patiënten die geen pCR hadden bereikt. Toevoeging van carboplatine aan P-EFS was geassocieerd met langere DFS (HR 0,22; p=0,015) en OS (HR 0,12; p=0,046) in de subset van patiënten met TNBC, maar niet in de subset van patiënten met HR-positieve/HER2-negatieve ziekte.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van carboplatine aan neoadjuvante P-CEF chemotherapie resulteerde in significante verbetering van DFS en OS in patiënten met TNBC maar niet in patiënten met HR-positieve/HER2-negatieve ziekte.

1.Iwase M, Ando M, Aogi K et al. Long-term survival analysis of addition of carboplatin to neoadjuvant chemotherapy in HER2-negative breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: A randomized multicenter study in Japan found that addition of carboplatin to neoadjuvant P-CEF chemotherapy was associated with significantly improved DFS and OS in patients with TNBC but not in patients with HR-positive, HER2-negative breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren