Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn overleving van patiënten met respons op anti-PD(L)1 therapie voor verschillende typen maligniteiten

(0)2018-10-09 13:58   ( Nieuws )

Dr. Aurélien MarabelleAnti-PD-(L)1 therapie kan voor verschillende typen maligniteiten resulteren in betere overall survival dan conventionele behandelingen. De lange-termijn uitkomsten van patiënten met respons op deze middelen is echter nog onduidelijk. Dr. Aurélien Marabelle (Institut Gustave Roussy, Villejuif) en collega’s hebben een exploratieve lange-termijn follow-up analyse uitgevoerd van de overleving van patiënten met respons in een fase 1-studie van anti-PD(L)1 monotherapie voor negentien verschillende typen maligniteiten. Ze publiceren de analyse online in Clinical Cancer Research.1De studie had 262 deelnemers, onder wie 76 met objectieve respons (29%). De mediane progressievrije overleving van patiënten met respons na drie maanden was dertig maanden, en de mediane OS van deze patiënten was niet bereikt na mediaan 34 maanden follow-up. De drie- en vijf-jaars OS van de patiënten met respons was 84% respectievelijk 65%. Tijdens de follow-up overleed niet één van de 21 patiënten met complete respons, terwijl onder de patiënten met partiële respons na discontinuering van de behandeling in veel gevallen relapse werd gezien. Lange-termijn respons (langer dan twee jaar) werd gezien in 11,8% van de overall populatie.

De onderzoekers concluderen dat er aanzienlijke verschillen zijn in OS tussen patiënten met complete respons versus partiële respons op anti-PD-(L)1 therapie. De analyse suggereert dat het waardevol kan zijn patiënten te stratificeren naar type respons en de behandeling te intensiveren als tumorlesies van patiënten met partiële respons niet langer verbeteren.

1.Gauci M-L, Lanoy E, Champiat S et al. Long-term survival in patients responding to anti-PD-1/PD-L1 therapy and disease outcome upon treatment discontinuation. Clin Cancer Res 2018; epub ahead of print

Summary: Long-term follow-up of patients receiving anti-PD-1/PD-L1 therapy for 19 different types of cancer found a striking difference in overall survival between patients with complete response and patients with partial response.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren